Låsta skåp när medicin försvann

En sjuksköterska upptäckte att det plötsligt fattades narkotikaklassad medicin hemma hos en av sina brukare.

Skåp med kodlås sätts upp, sedan medicin försvunnit från en brukare inom socialtjänsten.

Skåp med kodlås sätts upp, sedan medicin försvunnit från en brukare inom socialtjänsten.

Foto: Sara Hadfy Högström

Hultsfred2022-08-18 10:45

Det resulterade i en utredning inom socialförvaltningen, och som lösning på problemet sattes låsbara skåp med kodlås upp hemma hos ett antal brukare.

– I det här fallet stod medicinen framme på köksbordet, och det är ju inte riktigt bra, säger socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C).

Nu är det enbart personal som har koden och som kan öppna skåpen och komma åt medicinen.

Det är hos brukare som får personalhjälp med sin medicinering skåpen satts upp. De som själva sköter sin medicin får fortsätta med det.

Ytterligare två Lex Sarahanmälningar har gjorts inom socialnämndens verksamhet. En av dem handlar om att en tjänsteman råkade få med sig fel dokument ut. Det resulterade i att en person fick se en sekretessbelagd utredning som handlade om en helt annan person.

– Det handlade om rent slarv, säger Per-Inge Pettersson. Resultatet är att rutinerna skärpts. 

Så i fortsättningen ska det inte vara möjligt att få med sig fel papper ut vid klientbesök.

En tredje anmälan under sommaren handlar om, vad Pettersson kallar en ren kommunikationsmiss. Det är en anmälan från en privatperson som inte blivit informerad om en anhörigs sjukresa, vilket skapat irritation.

– Det är en ren kommunikationsmiss, men nu har vi tydliggjort vem som ska göra vad vid liknande händelser i framtiden, säger Pettersson.

Han betonar också att det inte var någon allvarlig händelse som låg bakom den hör sjukresan.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!