Ny plan öppnar för biogas i Hultsfred också

Tummen upp för den nya detaljplanen. Miljö- och byggnadsnämnden säger ja. Men det är kommunfullmäktige som har sista ordet.

Någon gång i sommar är det tänkt att den nya biogasmacken i Hultsfred ska vara i drift. Ett stort steg på vägen togs med den nya detaljplanen.

Någon gång i sommar är det tänkt att den nya biogasmacken i Hultsfred ska vara i drift. Ett stort steg på vägen togs med den nya detaljplanen.

Foto: Lotta Gometz

Hultsfred2020-05-25 14:00

Det ger samtidigt den planerade biogasmacken på området en rejäl puff framåt. Inte minst som nämnden under samma möte också lämnade ett bygglov för anläggningen.

Den nya detaljplanen omfattar dels det som ska bli handelsområde Oskars, längst ut mot Willys. Men också det tidigare Vartaområdet som klassas om. Från att ha varit mark för tung industri, till att efter saneringen bli mark för lättare industri och handel.

Nämnden poängterar dock att vare sig bygglov eller starttillstånd blir giltigt förrän detaljplanen spikats i fullmäktige och vinner laga kraft som det heter.

– Vi kommer att börja jobba där lite grann redan i nästa vecka, säger projektledaren Tom Birgersson.

Den här anläggningen kommer att vara uppdelad i två delar, på var sin sida om Nytorpsvägen. Med kompressor och lager på ena sidan och själva macken på den andra. Däremellan ska man gräva ner en ledning.

Tom Birgersson räknar med att anläggningen ska hinna bli klar i sommar.

– Det måste den bli, säger han. 

Men innan dess är det en hel del att göra. Först markarbeten, som han tänker börja med redan i nästa vecka. Men själva byggandet måste vänta till bygglovet vunnit laga kraft. Och det gör det inte förrän den nya detaljplanen är klar.

Sedan går det ganska kvickt. Det är den fjärde macken som ska byggas och vid det här laget har man hunnit få en hel del rutin på hur det ska vara.

– När den blir färdig ska den se ut ungefär som den vi har i Vimmerby, säger Tom Birgersson.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!