Hultsfredsborna sjukast i länet

Ny statistik från Försäkringskassan visar att det betalas ut flest sjukdagar i länet till innevånarna i Hultsfred.

Lena Borgstrand är folkhälsosamordnare i Hultsfreds kommun.

Lena Borgstrand är folkhälsosamordnare i Hultsfreds kommun.

Foto: Arkiv

Hultsfred2024-03-11 12:00

Hultsfred var förra året den kommun i länet som hade flest utbetalda sjukdagar i förhållande till antalet försäkrade, det så kallade ohälsotalet. Utöver det har antalet sjukskrivningar ökat det senaste året i kommunen.

Det visar ny statistik från Försäkringskassan som sammanställts efter begäran från hygien- och hälsobolaget Essity.

Vimmerby ligger trea från toppen i länet men har det senast året försämrat sitt ohälsotal med två procent. Mellan Mörbylånga, som har det lägsta ohälsotalet i länet, och Hultsfred skiljer det 12,3 dagar eller närmare 36 procent.

När Vimmerby Tidning kontaktar Försäkringskassan för analys av siffrorna visar det sig att de inte har någon person som kan hjälpa till med att svara på frågor om ohälsotalet. Därför vänder vi oss i stället till kommunens folkhälsosamordnare Lena Borgstrand.

– Jag tror att det är den psykiska ohälsan som ökar. Men jag har ju inte orsakerna till varför läkarna sjukskriver, säger hon.

Hon menar att sämre fysisk och psykisk hälsa ofta hänger ihop med fysisk inaktivitet.

– Vi rör oss alldeles för lite. Vi ser både ökad fetma och övervikt överlag. Vi ser också att barn är mycket mer stillasittande än för 20-30 år sedan.

Hon uttrycker oro inför framtiden när dagens stillasittande ungdomar ska ut i yrkeslivet.

– Många rör sig bara på idrotten i skolan men man måste röra sig annars också. Frågan är om ungdomarnas kroppar orkar 30 år framåt i yrkeslivet?

Ohälsotal Kalmar län

Kommun         Ohälsotal        Förändring jämfört med 2022

Mörbylånga     22,1                +2%

Kalmar             22,8                0%

Vimmerby       24,9                +2%

Oskarshamn  25,9                +2%

Emmaboda    27,8                +4%

Västervik        27,8                0%

Högsby          29,9                 −3%

Borgholm      30,4                 −1%

Mönsterås    32,2                 +3%

Nybro            33,6                 +3% 

Torsås          33,9                 +1%

Hultsfred      34,4                +3%

Siffrorna visar hur många dagar under en tolvmånadersperiod som Försäkringskassan betalat ut sjukersättning i förhållande till antalet försäkrade 2023. Plusvärde anger ett ökande ohälsotal. Siffrorna har Försäkringskassan sammanställt på begäran av hygien- och hälsobolaget Essity.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!