Inte säkert att Hultsfreds ungdomar får sommarbiljetter

Hultsfreds kommun överväger just nu om ungdomarna i kommunen ska få sommarbiljetter på KLT även nästa år. Allt hänger i luften eftersom det är en stor kostnad.

Det är oklart om Hultsfreds skolungdomar kommer att få fria biljetter på sommarlovet även nästa år. Ekonomin och intresset styr.

Det är oklart om Hultsfreds skolungdomar kommer att få fria biljetter på sommarlovet även nästa år. Ekonomin och intresset styr.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2023-11-22 12:40

I år och förra året fick Hultsfreds ungdomar en förmån av kommunen genom gratis sommarlovsbiljett med obegränsat antal resor. Den gällde på all KLT:s trafik i länet inklusive bussar, tåg och cykelfärjan Dessi mellan Kalmar och Färjestaden.

Korten är till för ungdomar skrivna i kommunen från årskurs 6 upp till andra året på gymnasiet samt motsvarande för särskolor och specialskolor.

Men nästa år är det inte säkert att kommunen köper in korten. Skälet är den pressade ekonomin.

– Vi får se hur den ekonomiska situation ser ut framöver, läget blir allt kärvare för alla kommuner, säger kommunalrådet Lars Rosander.

Frågan om kortens vara eller icke vara är nu remitterad till nämnd och förvaltning.

Det finns inga pengar avsatta för sommarlovsbiljetterna nästa år. Men det gjorde det heller inte i år eller förra året. Pengarna har tagits från kommunens konto för oförutsedda händelser.

KLT har meddelat att korten preliminärt kommer att kosta 599 kronor per ungdom vilket skulle innebära en kostnad för kommunen på cirka 600 000 kronor med ungefär samma antal biljetter som i år.

Vilka fördelar ser du med sommarlovsbiljetten?

– Den är uppskattad av ungdomarna och ger dem möjlighet att resa till sommarjobb och träffa kompisar men även skaffa en vana för att åka kollektivt. Biljetten kan också vara ett stöd och underlätta för många föräldrar i ekonomiskt svåra tider.

Biljetten är personlig men vårdnadshavarna kan avlastas kostnaden för ungdomarnas resor under sommarlovet.

I år köpte sju av länets kommuner sommarlovsbiljetten. Ungdomarna i Hultsfred var de som använde sina sommarkort minst flitigt. I Hultsfred blippades varje kort i snitt åtta gånger.

– Intresset är en faktor vi får väga in när beslutet ska fattas.

Av samtliga sommarbiljetter var det 18 procent som aldrig användes. Omräknat på Hultsfreds biljetter skulle kostnaden för oanvända kort uppgå till cirka 100 000 kronor.

– Vi funderar på om vi kan få en öppning hos KLT att bara betala för de sommarbiljetter som används, berättar Lars Rosander.

Populäraste hållplatserna i år med sommarbiljetten var Resecentrum i Hultsfred, terminalen i Målilla, Prästgatan, Järnforsen station samt Nya torget i Virserum.

– Vi får avvakta ett besked i mars, säger Lars Rosander om huruvida kommunen kommer att köpa in sommarbiljetterna eller inte nästa år.

Kommunalrådet Lars Rosander säger att sommarlovsbiljetterna kan vara ett sätt att stödja familjerna i ekonomiskt tuffa tider.
Kommunalrådet Lars Rosander säger att sommarlovsbiljetterna kan vara ett sätt att stödja familjerna i ekonomiskt tuffa tider.
Hela listan sommarbiljett

Här är alla kommuner i Kalmar län som köpte sommarlovskort till sina ungdomar 2023 och hur många kort som köptes in i respektive kommun.

Kalmar 5040

Mörbylånga 1162

Hultsfred 1019

Mönsterås 889

Borgholm 590

Torsås 480

Högsby 412

Av biljetterna aktiverades 82 procent. 1698 ungdomar aktiverade aldrig sina sommarlovsbiljetter.

Blippandet ökade, i alla kommuner som även haft kortet före 2023, utom i Högsby. Mörbylånga kommun köpte in kortet för första gången i år.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!