Populär verksamhet läggs ner: "Jättetråkigt"

Stegen i Hultsfred erbjuder allt från arbetsträning till en secondhandbutik och tjänster till pensionärer. Men nu har kommunen beslutat att lägga ner verksamheten. "Tråkigt att de sparar på dem som behöver det mest", säger Rosita Kronstål.

Rosita Kronstål, här tillsammans med barnbarnet Majken Lindqvist, tycker att det är tråkigt att Stegen ska läggas ner.

Rosita Kronstål, här tillsammans med barnbarnet Majken Lindqvist, tycker att det är tråkigt att Stegen ska läggas ner.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-06-19 18:00

Nyheten i korthet

  • Kommunfullmäktige i Hultsfred har beslutat att lägga ner den populära verksamheten Stegen som erbjuder allt från arbetsträning till secondhandbutik och tjänster till pensionärer.
  • Nedläggningen är en del av kommunens budgetbesparingar på totalt 26 miljoner kronor. Kommunen förväntar sig att Stegens nedläggning ska resultera i en besparing på tre miljoner kronor.
  • Nedläggningen berör ett 15-tal deltagare och fem anställda. Kommunen undersöker nu alternativa aktiviteter för deltagarna och möjligheter till omplacering för de anställda.

Hon är en av kunderna som Vimmerby Tidning träffar när vi besöker Stegens secondhandbutik. I den rymliga butikslokalen finns allt från möbler till böcker, porslin, leksaker och träningsgrejer.

– Det är roligt att gå här och handla, och man kan göra fynd, säger Rosita Kronstål.

I veckan tog kommunfullmäktige beslut om nästa års budget, som innehåller besparingar på totalt 26 miljoner kronor i kommunens verksamheter. Nedläggningen av Stegen var en av besparingarna som klubbades igenom.

– Det är synd om den försvinner, säger Rosita Kronstål som främst tänker på de personer som får sysselsättning via Stegen.

undefined
Stegen har både en secondhandbutik och ett kafé i sina lokaler på Aspedalsgatan i Hultsfred.

Åsa Gustafsson, som ofta besöker butiken, beklagar också nedläggningsbeslutet.

– Jag tycker att det är jättetråkigt.

Hon menar att Stegen är en viktig verksamhet och att kommunen borde dra in på annat för att komma till rätta med underskotten.

– Skola, förskola och sådant här rör man inte.

Förutom butiken bedriver Stegen bland annat arbetsträning i ett snickeri. Dessutom erbjuder man tjänster till pensionärer, till exempel gräsklippning och snöskottning. Kommunen räknar med att nedläggningen ska ge en besparing på tre miljoner kronor.

Stegens lokaler står för ungefär en tredjedel av kostnaden.

– Lokalerna är dyra och det är en av delarna i det. Vi har inte tittat på alternativa lokaler då direktiven var att skära ganska kraftigt, säger Robert Andersson, sektionschef för arbete och integration.

undefined
"Jag ska inte sticka under stol med att vi gärna hade haft verksamheten kvar", säger Robert Andersson, sektionschef för arbete och integration på kommunen.

När är nedläggningen tänkt att genomföras?

– Vi tänker att vi ska bedriva verksamhet under hela 2024. Det är budgeten för 2025 som är tagen. Sedan är det uppsägningstider på lokaler och annat också. Vi får se när det är helt avvecklat, men tanken i dag är att vi ska bedriva verksamhet hela 2024.

Hur många personer berörs av nedläggningen?

 – I dagsläget är ett 15-tal deltagare aktiva på Stegen. Det är fem anställda i verksamheten också.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vad en avveckling av Stegen innebär. Men utredningen görs alltså efter att beslutet tagits om nedläggning.

 – Jag har inte fått direktiv om exakt vad den utredningen ska innehålla, men det kommer jag säkert att få. De frågeställningar jag har hört handlar om vad deltagarna ska ha för aktivitet. Det kommer vi såklart att titta på, säger Robert Andersson.

undefined
Nedläggningen av Stegen ingår i kommunens besparingspaket som fullmäktige tog beslut om i veckan.

Finns det möjlighet att placera dem på andra ställen inom kommunens verksamheter?

 – Det tittar vi på. Jag ska inte sticka under stol med att vi gärna hade haft verksamheten kvar, för det är en bra plats där man börjar sin resa tillbaka mot arbetslivet. Ofta har man det som en förberedande insats innan man går ut i praktik, och nu försvinner ju den möjligheten för oss. Det blir en liten utmaning. Det är alltid svårt att hitta platser för deltagare generellt sett. Men vi får jobba med de förutsättningar vi har fått rent budgetmässigt och lösa det på bästa sätt.

Vad kommer att hända med de anställda?

– Det blir någon form av förhandling med de fackliga representanterna. Jag har inlett den processen, så det är lite tidigt att uttala sig om. Men rent konkret försvinner verksamheten och då försvinner tjänsterna från budgeten också, så i någon form blir det uppsägningar – om det inte finns möjlighet till omplaceringar. Vi får förhandla med facket och titta på vilka övriga möjligheter som finns i kommunen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!