Kommunalrådet orolig: Prishöjningen kommer att slå hårt

Den aviserade 33-procentiga prishöjningen på fjärrvärme kommer att slå hårt. "Det är en stor höjning" säger kommunalrådet i Hultsfred Lars Rosander (C). "En väldigt stor höjning"

Den aviserade prishöjningen på 33 procent oroar kommunalrådet. Hur man ska tackla det har inte hunnit diskuteras ännu. Hoppet ställs nu till Konkurrensverket, dit ärendet anmälts av Mönsterås kommun.

Den aviserade prishöjningen på 33 procent oroar kommunalrådet. Hur man ska tackla det har inte hunnit diskuteras ännu. Hoppet ställs nu till Konkurrensverket, dit ärendet anmälts av Mönsterås kommun.

Foto: Charlotte Madestam/Jimmy Larsson

Hultsfred2023-05-31 15:30

Den kommer i förstaläget att slå mot det kommunala bostadsbolaget, AB Hultsfreds Bostäder. Hur kommunen kommer att tackla prishöjningen har man ännu inte hunnit diskutera. 

– Jag ifrågasätter dock om det verkligen behövs en så stor höjning, säger Rosander. Visst har jag förståelse för om de behöver höja fjärrvärmepriset. Men inte med 33 procent.

Nu i första läget ställs hoppet till ett utslag av Konkurrensverket, dit prishöjningen anmälts av Mönsterås kommun, som anmält sin fjärrvärmeleverantör.

– Mönsterås ifrågasätter om inte Nevel utnyttjar sin monopolställning på marknaden, säger Rosander. Utslaget i Konkurrensverket kommer att bli prejudicerade.

– Men hur vi ska hantera den har vi inte hunnit diskutera ännu, säger Rosander. Varken inom kommunen eller med bostadsbolaget. I och med att Nevel har en monopolställning på fjärrvärmemarknaden är det svårt att göra något. Men vi kan börja titta efter andra värmekällor. 

Ursprungligen ägdes värmeverket av kommunen.

Var det fel att sälja?

– Då gick värmeverket med förlust, det var ett beslut som var rätt då.

Det är också oklart i vilken mån prishöjningen kan komma att påverka bostadsbolagets hyresgäster. Men Rosander tror inte på att det blir någon extra hyreshöjning, så som det blev med renhållningen.

– Då aviserade vi redan när beslutet togs att det skulle komma ett nytt beslut, säger Rosander, men när det gäller hyrorna så är de förhandlade för ett år i taget.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!