Rekordstor hyreshöjning: "Tufft för många hyresgäster"

Hultsfreds Bostäder gör en rekordstor hyreshöjning. "Det kommer att bli tufft för många hyresgäster", säger Alexander Hanning, förhandlare på Hyresgästföreningen.

De flesta hyresgäster hos Hultsfreds Bostäder får en hyreshöjning på 5,65 procent. Höjningen gäller retroaktivt från och med den 1 januari.

De flesta hyresgäster hos Hultsfreds Bostäder får en hyreshöjning på 5,65 procent. Höjningen gäller retroaktivt från och med den 1 januari.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-02-26 09:57

Det kommunala bostadsbolaget höjer lägenhetshyrorna med 5,65 procent, förutom lägenheter på Karlavägen i Silverdalen som höjs med 3 procent och lägenheter på Södra Långgatan 36 i Målilla som höjs med 3,49 procent.

Bilplatser, förråd och hobbylokaler höjs med 15 kronor per månad och verksamhetslokalerna höjs med 6,5 procent.

Det står klart efter ett beslut i Hyresmarknadskommittén, som fick avgöra frågan eftersom Hultsfreds Bostäder inte kunde komma överens med Hyresgästföreningen. Bostadsbolaget yrkade på en höjning med 11 procent, men fick alltså nöja sig med 5,65 procent.

undefined
"Vi har ännu högre kostnadsökningar, men det ska vara något så när rimligt", säger Åke Nilsson (KD), styrelseordförande i Hultsfreds Bostäder.

Är 5,65 procent en rekordstor höjning för Hultsfreds Bostäder?

– Mig veterligt är det nog en rekordhöjning, och det är inte så märkligt. Från hyresvärdssammanhang har man påvisat att man har kostnadsökningar på upp mot 20 procent, säger Åke Nilsson (KD), styrelseordförande i Hultsfreds Bostäder.

Varför yrkade ni på en höjning med elva procent?

– Vi har ännu högre kostnadsökningar, men det ska vara något så när rimligt. Vi ska också ge oss en del och måste tänka på våra hyresgäster. De är våra kunder också och det ska vara möjligt för dem att bo kvar, säger Åke Nilsson och fortsätter:

– Vi har använt den nya hyresförhandlingsmodellen medan Hyresgästföreningen inte gör det fullt ut.

undefined
De flesta hyresgäster hos Hultsfreds Bostäder får en hyreshöjning på 5,65 procent. Höjningen gäller retroaktivt från och med den 1 januari.

Hyresgästföreningen uppger att deras motbud i förhandlingarna var 4,1 procent.

– En hyreshöjning på 5,65 procent kommer att bli tufft för många hyresgäster, men vi rättar oss efter Hyresmarknadskommitténs beslut. Hultsfreds Bostäder ville från början höja hyrorna med 11 procent, något som vi inte kunde gå med på. Det skulle helt enkelt inte gå för många hyresgäster, många skulle inte ha råd att bo kvar, säger Alexander Hanning, förhandlare på Hyresgästföreningen region sydost, i en kommentar.

– Jag hade så klart hellre sett en lokal överenskommelse, det hade bland annat betytt att hyresgästerna hade sluppit en retroaktiv hyreshöjning. Vi kom dock inte så långt i förhandlingsrummet, utan Hultsfreds Bostäder valde tidigt i förhandlingarna att lämna ärendet vidare till Hyresmarknadskommittén. Jag hade önskat att Hultsfreds Bostäder visat en större hänsyn till sina hyresgäster, det är trots allt ett allmännyttigt kommunalt bolag och ett av bolagets uppdrag är att se till det allmännas bästa och arbeta för att det finns bostäder till alla i kommunen.

undefined
Hultsfreds Bostäder har drygt 1 400 bostadslägenheter och 180 lokaler.

Åke Nilsson menar å sin sida att båda parter måste ta sin del av kostnadsökningar.

– Det här betyder att vi inte kan hålla de nivåer på olika saker som vi önskar i fortsättningen, med underhåll och så vidare, säger han.

Det är ändå en rekordstor höjning. Hur ser du på konsekvenserna för era hyresgäster?

– Vi vet att många har det riktigt tufft. Sedan hoppas och tror vi att kostnadsökningarna kommer att lägga sig lite.

Hyreshöjningen gäller från och med den 1 januari. Höjningen för januari och februari kommer att tas ut retroaktivt på hyrorna för mars, april, maj och juni. Enligt Åke Nilsson var det Hyresgästföreningen som ville dela upp kostnaden på fyra månader.

– Vårt förslag var att vi skulle ta ut det under mars och april, säger Åke Nilsson som menar att det hade varit bättre för många hyresgäster att betala den retroaktiva hyreshöjningen under två månaders tid.

– Bolaget har fått ta emot skäll eller synpunkter från en hel del pensionärer. Det ställer det för dem när de söker bostadstillägg.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!