Så många är hemlösa i Hultsfred – ny metod ska hjälpa

Hultsfreds kommun har fått närmare en halv miljon kronor i statsbidrag för att införa metoden "bostad först".
Hultsfreds kommun har fått närmare en halv miljon kronor i statsbidrag för att införa metoden "bostad först".

14 personer klassades som hemlösa i Hultsfreds kommun förra året, men mörkertalet tros vara stort. Under året införs en ny metod för att hjälpa personer med långvarig hemlöshet.

Hultsfred 9 februari 2024 20:00

27 383 personer i Sverige befann sig i akut eller tillfällig hemlöshet förra året, enligt Socialstyrelsens senaste kartläggning.

14 av dem fanns i Hultsfreds kommun.

Både nationellt och i Hultsfreds kommun har hemlösheten minskat något jämfört med den förra kartläggningen, som gjordes 2017. 

– Att fler än 27 000 personer är i en hemlöshetssituation är dock något som måste tas på stort allvar och föranleda ytterligare åtgärder, säger Olivia Wigzell, Socialstyrelsens generaldirektör, i ett pressmeddelande.

undefined
Enligt den senaste kartläggningen finns 14 hemlösa i kommunen, men det verkliga antalet är troligen större.

Siffrorna för Hultsfred baseras på uppgifter från kommunen. Samtidigt finns ett mörkertal, eftersom undersökningen inte fångar upp alla som är hemlösa.

– Alla kontaktar inte oss, säger Elin Axelsson, sektionschef för individ- och familjeomsorgens vuxensektion.

Hon berättar att många löser sitt boende på egen hand, till exempel genom att bo hos vänner och bekanta.

– Tillfälliga lösningar på boende är också en form av hemlöshet.

Bland de personer som socialförvaltningen har kontakt med är många skuldsatta.

– Vår upplevelse är att hyresvärdarna har blivit hårdare i sin bedömning. Många hyresvärdar accepterar inte personer som har skulder som hyresgäster.

Elin Axelsson berättar att individ- och familjeomsorgen på olika sätt försöker stötta människor att hitta en bostad.

– Det kan till exempel vara att man får en kontakt med våra behandlare som hjälper och stöttar i bostadsletandet. Vi har listor på hyresvärdar på kommunens hemsida.

undefined
Hultsfreds kommun har fått närmare en halv miljon kronor i statsbidrag för att införa metoden "bostad först".

Under 2024 ska Hultsfreds kommun även införa metoden "bostad först", som utgår ifrån att människor behöver ett tryggt boende för att kunna göra något åt sina övriga problem.

– Det är ett bistånd som man kan söka om man uppfyller kriterierna, säger Elin Axelsson som uppger att personer med långvarig hemlöshet som även har missbruk och psykisk ohälsa kan få hjälp.

– Det är ett samarbete mellan socialförvaltningen och Hultsfreds Bostäder.

Drabbas även barn av hemlöshet i Hultsfreds kommun?

– Vi jobbar med vräkningsförebyggande arbete i Hultsfred. Det är ibland barnfamiljer också som riskerar att vräkas och hamna i hemlöshet.

Hur vanligt är det?

– Det har jag inte någon siffra på. Men det händer absolut. Vi får ofta varningar om att en familj riskerar att vräkas. Sedan lyckas många familjer hitta andra boendelösningar. Det är inte vanligt att vi står i en vräkning där en barnfamilj inte har någonstans att ta vägen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!

 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa