Så många p-böter utfärdades i kommunen

Antalet utfärdade parkeringsböter har minskat i Hultsfreds kommun. "Det är positivt. Det betyder att bilister respekterar gällande regler", säger Mikael Nilsson, driftchef på ÖSK.

En av de kommunala parkeringarna i Hultsfred finns vid kommunhuset.

En av de kommunala parkeringarna i Hultsfred finns vid kommunhuset.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-02-18 12:00

Under 2023 utfärdades totalt 62 parkeringsböter på kommunens parkeringar, enligt kommunalteknikförbundet ÖSK. Det kan jämföras med 113 parkeringsböter under 2022.

I kronor räknat har parkeringsböterna minskat från 42 300 kronor 2022 till 22 500 kronor 2023.

undefined
"Det hade varit roligast om vi varit nere på noll", säger Mikael Nilsson, driftchef för gata/park på ÖSK.

Vad beror minskningen på?

– Det är en bra fråga, säger Mikael Nilsson, driftchef för gata/park på ÖSK.

Han har ingen förklaring till minskningen, men ser positivt på att färre parkeringsböter har utfärdats. Samtidigt hade han gärna sett en ännu större minskning.

– Det hade varit roligast om vi varit nere på noll. Då underlättar det för alla andra trafikanter.

Hur omfattande är parkeringsövervakningen?

– Vi kör med jämna mellanrum. Lite mer vid större evenemang, säger Mikael Nilsson som berättar att kontrollerna utförs av Securitas.

undefined
En av de kommunala parkeringarna i Hultsfred finns vid kommunhuset.

Framför allt kontrolleras centrumkärnorna i Hultsfred och Virserum, men enligt Mikael Nilsson görs även kontroller på de andra orterna vid behov.

Hultsfreds kommun har tre nivåer på parkeringsböter – 300, 600 och 1 200 kronor. Majoriteten av böterna tillhör den lägsta nivån.

– Under 2023 var 51 av 62 parkeringsböter på 300 kronor. Det var samma tendens under 2022.

Den som parkerar för länge eller ställer fordonet i terrängen kan få en parkeringsbot på 300 kronor. Parkerar man mot färdriktningen eller för nära en korsning ökar boten till 600 kronor. För att få en bot på 1 200 kronor ska man ha ställt fordonet på en p-plats för rörelsehindrade eller parkerat på en huvudled.

undefined
Att ställa bilen på en p-plats för rörelsehindrade utan tillstånd kan kosta 1 200 kronor.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!