Så mycket tjänar politikerna

Kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Lars Rosander (C) får drygt 14 000 kronor mer i år, när politikerlönerna räknas upp.

Lars Rosander (C) får lite mer i plånboken när de politiska arvodena räknas upp med 2,1 procent.

Lars Rosander (C) får lite mer i plånboken när de politiska arvodena räknas upp med 2,1 procent.

Foto: Sofie Olsson

Hultsfred2023-03-15 14:10

– Det motsvarar en höjning med 2,1 procent, säger Lars Rosander, som berättar att hans och de övrigas arvoden är knutna till en procentsats av riksdagsledamöternas arvoden.

Trots en ganska blygsam procentsats, ökar Rosanders arvode från 669 240 kronor till 683 280 kronor.

Vad ska du göra för pengarna?

– Betala skatt... skämtar Rosander.

Kommunalrådslönen, eller snarare arvodet till kommunstyrelsens ordförande, utgår som sagt från riksdagsledamöternas arvoden.

– Det ska motsvara 78 procent, säger Lars Rosander efter att ha konsulterat sin dator.

Förutom arvodet utgår inga andra tillägg till kommunalrådet, trots åtskilliga sena sammanträdeskvällar.

Andre vice ordförande i kommunstyrelsen, oppositionsrådet Tomas Söreling (S), för nöja sig med hälften. Han får 350 400 kronor efter höjningen. Förste vice ordförande får 8 580 kronor om året.

Nämndsordförande i socialnämnden, miljö- och byggnadsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för en höjning till 87 600 kronor i årsarvode.

Ordförande i ÖSK får 51 480 kronor i årsarvode. Lika mycket står uppsatt på vice ordförande i direktionen, eftersom Högsby svarar för ordförandeskapet vartannat år. 

Kommunfullmäktiges ordförande, Anders Andersson (KD), får ett årsarvode på 30 660 kronor efter höjningen, förste och andre vice ordförande får 12 870 kronor.

Totalkostnaden för de politiska arvodena ökar med drygt 38 000 kronor efter den här höjningen.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!