Konsekvenser befaras när skolan ska spara

"Det kommer att få konsekvenser. Framförallt för förskolan och grundskolan". Totalt är det cirka 15 tjänster som kommer att försvinna inom barn- och utbildningsnämndens verksamhet.

Enligt riskanalysen som gjorts är risken att skolans besparingar drabbar eleverna genom att det blir färre vuxna i skolan och större barngrupper i förskolan.

Enligt riskanalysen som gjorts är risken att skolans besparingar drabbar eleverna genom att det blir färre vuxna i skolan och större barngrupper i förskolan.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2023-08-25 12:50

Ett tjänstemannaförslag till hur förvaltningen ska kunna leva upp till sitt sparkrav har tagits fram och fått klartecken av en enig barn- och utbildningsnämnd. Även om ledamöterna hoppas att det kommer att mildras en del i den kommande behandlingen.

I beslutet skriver man att "Barn-och utbildningsnämnden accepterar inte besparingskravet som lagts på nämnden. Det blir förödande konsekvenser för barn och elever i förskola och grundskola".

Totalt är det 15 tjänster som kommer att försvinna. 5,5 i vardera grundskolan och förskolan. Plus ytterligare en hetid på gymnasiet och sedan hylas det några procent här och där enligt förslaget.

Enligt riskanalysen som gjorts är risken att skolans besparingar på 10,8 miljoner drabbar eleverna genom att det blir färre vuxna i skolan och större barngrupper i förskolan.

En stor del av besparingsförslaget är att kapa i lokalkostnaderna. Det görs genom säga upp avtalen för inhyra moduler. Dels den vid Evahagens förskola och dels SFI-modulen vid Rock City.

– Vi kan klara oss utan dem, säger barn-och utbildningschefen Martin Snickars, som räknar med att besparingen ska få full effekt nästa sommar.

Han berättar också att hyreskontraktet för Järnforsens skola redan år uppsagt och det ger en besparing på 840 000 kronor.

– Skolan kommer inte att öppnas igen, säger Snickars.

De här sparförslagen, tagits fram kommer att presenteras i detalj för budgetberedningen i början på september.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!