Städning av slakteritomten överklagas: "Omöjligt"

Att städa bort brandresterna inom fyra månader är omöjligt. Det menar slakteritomtens ägare som nu har överklagat miljö- och byggnadsnämndens beslut till länsstyrelsen.

Turerna har varit många kring det nedbrunna slakteriet vid Storgatan i Hultsfred.

Turerna har varit många kring det nedbrunna slakteriet vid Storgatan i Hultsfred.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-01-10 05:00

Enligt nämndens föreläggande från den 23 november måste samtliga rester av det nedbrunna slakteriet i Hultsfred forslas bort. Annars ska fastighetsägaren betala 75 000 kronor i vite för varje fyramånadersperiod som brandresterna ligger kvar på tomten.

Föreläggandet har nu överklagats av fastighetsägaren Tomas Dahlqvist från Västervik, som äger slakteritomten Pechlin 9 via Handelshuset i Åtvidaberg AB.

"Bolaget har sökt och fått rivningslov men startbesked har ej erhållits. Detta krävs för att kunna utföra städningen", skriver Tomas Dahlqvist i överklagandet.

undefined
Snart har fem år gått sedan slakteriet totalförstördes i en brand, men stora delar av brandresterna ligger fortfarande kvar.

Han anser att ingen tidsgräns ska sättas för arbetet, förutom den som gäller för rivningslovet.

"Städningen är beslutad att kunna utföras inom fyra månader vilket är omöjligt då det är beroende på flera faktorer. För att startbesked skall erhållas måste fastighetsägaren veta vad tomten skall användas till för att kunna utföra rivningsarbetet på ett miljöriktigt sätt och få godkänd rivnings/saneringsplan", skriver Dahlqvist och fortsätter:

"Detta beslut kommer fastighetsägaren ta under närmaste månaderna så det är inget som gör att tomten inte skall städas och att grannarna får en trevligare utsikt mot industriområdet Pechlin 9. Arbetet bör även utföras under sommarhalvåret vilket underlättar sortering och markarbeten väsentligt."

Arbetet är tänkt att utföras av ett dotterbolag, men enligt Dahlqvist har bolagets tillstånd att köra avfall dragits in. Vidare menar han att ekonomin är en faktor som försenar saneringen, och att ingen tagit ansvar för brottet som ska ha begåtts i samband med branden.

undefined
"Nu är det länsstyrelsen som får titta vidare på det", säger miljö- och byggnadschef Elisabeth Karlsson.

Har överklagandet kommit in i rätt tid?

– Ja, det har det gjort, säger Elisabeth Karlsson, miljö- och byggnadschef på kommunen.

Hon bekräftar att Tomas Dahlqvist har sökt och fått rivningslov men däremot inte startbesked.

– Det stämmer, säger Elisabeth Karlsson som uppger att Dahlqvist inte kommit in med de kompletteringar som behövs, trots flera påminnelser.

– Därför har han inte kunnat få något startbesked.

Rivningslov beviljades våren 2022. Men utan ett startbesked får brandresterna inte forslas bort.

– Han måste ha ett startbesked för att göra detta.

Kommunen avvaktar nu länsstyrelsens beslut kring överklagandet av nämndens föreläggande.

– Nu är det länsstyrelsen som får titta vidare på det.

undefined
Slakteritomten ligger i anslutning till ett villaområde.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!