Stora besparingar väntar socialförvaltningen

Socialförvaltningen i Hultsfreds kommun levererar mer än lagen kräver, enligt socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson. Snart kan det bli ändring på det.

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C) och andre vice ordförande Jonny Bengtsson (S) är överens om en satsning på barn och ungdomar.

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C) och andre vice ordförande Jonny Bengtsson (S) är överens om en satsning på barn och ungdomar.

Foto: Olof Carlsson

Hultsfred2024-03-18 20:24

2025 ska det sparas mycket pengar i kommunen. Socialförvaltningens andel av besparingarna blir stor, 43 procent eller 12,9 miljoner kronor. Det kan jämföras med besparingarna för 2024 med 5,74 miljoner.

Per-Inge Pettersson, ordförande i socialnämnden, konstaterar samtidigt att budgeten för individ- och familjeomsorgen, som stod för 17 av socialförvaltningens 22 miljoner i underskott 2023, var för låg från början.

– Vi ligger fel budgetmässigt när man jämför med andra kommuner och tar socioekonomiska hänsyn. Det är en jättebra verksamhet som är ännu mer förebyggande med färre placeringar totalt och fler familjehemsplaceringar i vår närhet, vilket är bra för vår ekonomi, utvecklar han.

Nu överväger nämnd och förvaltning besparingar inför 2025.

– Vi är stolta över att ha en ganska generös syn på omsorg i vår kommun, som står sig bra mot andra kommuner. Vi ligger över lagstiftningens krav, säger Per-Inge Pettersson.

Han ger exempel som att kommunen är generöst inställd till ledsagning vilket är gott mot den enskilde och anhöriga. Kommunen lånar även ut hjälpmedel utan kostnad, till exempel rullatorer. I andra kommuner får brukaren själv köpa in dem.

Ett annat område som han tar upp är frivilligverksamheten som får hyra träffpunkter gratis och även får aktivitetsstöd.

– Vi har så mycket som 13 träffpunkter som är förebyggande inför ålderdomen. Lagstiftningen säger inget om att vi måste ha det. Kommunen stöttar också med personal till anhörigstöd och frivilligverksamhet, vi får fundera på om vi ska vara välvilligt inställda till det.

Han säger att där det går ska det effektiviseras. Alternativet är mer pengar.

– Lars Rosander brukar säga att vi har sparat i ladorna för sämre tider. I vilken omfattning återstår att se.

Om ambitionsnivån i verksamheten sänks totalt så finns det ett område som han pekar ut för en mindre satsning.

– Vi vill satsa lite grann på barn och unga. Åtta procent av våra barn bor i familjer med ekonomiskt bistånd, förklarar Per-Inge Pettersson.

Socialnämndens andre vice ordförande, Jonny Bengtsson är inne på samma spår.

– Jag håller med Per-Inge Pettersson att vi måste fortsätta satsa på barnfamiljerna så att ungdomarna kan känna trygghet och vi kan mota bort dem från kriminella nätverk. På lång sikt är det viktigt att stödja familjerna.

Jonny Bengtsson tillägger om budgeten:

– Även om svåra tider väntar ska vi gå lugnt fram och se hur vi ligger till.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!