Storföretaget satsar över 100 miljoner kronor i Hultsfred

I år gör Eon en investering på 106 miljoner kronor i Hultsfred kommuns elnätsinfrastruktur. Mer pengar kommer att satsas de kommande tre åren.

Peter Hjalmar, chef för Eon region syd, berättar att bolaget kommer att hålla en hög investeringstakt åren som kommer för att höja kapaciteten i sina nät.

Peter Hjalmar, chef för Eon region syd, berättar att bolaget kommer att hålla en hög investeringstakt åren som kommer för att höja kapaciteten i sina nät.

Foto: Pressbild

Hultsfred2024-04-18 10:12

– Vi strävar efter ett kraftfullt och resilient energisystem, som stödjer övergången till fossilfri energi, främjar nya företag och bidrar till kommunens utveckling, säger Eons regionchef Peter Hjalmar.

Förbrukningen av el i samhället förutspås öka explosionsartat i takt med klimatomställningen. Detta när hushåll, industrier och städer slutar använda fossila bränslen. Från i år fram till 2027 räknar Eon med att plöja ned 23 miljarder för att bygga ut sitt elnät.

undefined
Peter Hjalmar, chef för Eon region syd, berättar att bolaget kommer att hålla en hög investeringstakt åren som kommer för att höja kapaciteten i sina nät.
undefined
I takt med att fler skaffar solceller för elproduktion behöver också elnätet förstärkas.
undefined
Allt fler elbilar kräver ett elnät med muskler.

En del av dessa pengar kommer att investeras i Hultsfred. 106 miljoner i år och ytterligare pengar de tre kommande åren.

Vad är det rent konkret ni ska göra i Hultsfred?

– Vi ska byta till större transformatorer, tjockare elkablar och fortsätta vädersäkra.

Hur kommer arbetena att märkas för Hultsfredsborna?

– Vi kommer att gräva i gatorna, sätta nya kabelskåp, nya nätstationer och lägga nya tjockare ledningar. Men vi kommer att informera så att alla är väl förberedda.

Han berättar att Eon bygger på lång sikt och att det arbete som sker nu görs för att ta höjd för behov framåt.

– Våra tidscykler ligger på 20-30 år framåt.

Bakom behovet att förstärka elnätet finns det enligt Peter Hjalmar tre stora drivkrafter.

– Vi ser omställningen från fossila bränslen bland tunga transporter, industrin som återvänder hem till Sverige samt samhällsutvecklingen med fler solceller, laddning av bilar och fler invånare.

En gång var nätet uppbyggt så att kraften kom från ett kärnkraftverk och tappades av ute i nätet. Nu ska nätet klara att hantera produktion längre ned i strukturen.

– Kunderna vill själva producera sin el och det ser vi positivt på.

Ett steg i utvecklingen som han lyfter fram är solcellsparken på flygplatsen i Hultsfred.

– Där tas första spadtaget nästa vecka för vad som kanske blir södra Sveriges största solcellspark. För att kunna ansluta den görs arbeten såväl på regionnätet som en transformatorstation. Vårt bidrag till den förnybara elen handlar om att bygga infrastruktur till parken, berättar han.

Ägaren till parken betalar en anslutningsavgift så att kostnaden inte ska hamna hos befintliga kunder i form av högre elnätsavgift.

– De riktigt stora anslutningarna betalas av kunden. Vi diskuterar inte enskilda kunder men anslutningsavgiften ingår som en del av deras investering, förklarar Peter Hjalmar.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!
 
 
 
 
 
 
Läs mer om