Största investeringen blir av – andra kan flyttas fram

Förskolebygget i Vena ska genomföras. Men flera andra investeringar kan skjutas på framtiden. "Allt ifrågasätts i första vändan", säger Åke Nilsson (KD).

Till bygget av den nya förskolan i Vena har kommunen avsatt 25 miljoner kronor under 2024 och lika mycket under 2025.

Till bygget av den nya förskolan i Vena har kommunen avsatt 25 miljoner kronor under 2024 och lika mycket under 2025.

Foto: Hultsfreds kommun

Hultsfred2024-03-07 15:41

Hultsfreds kommun gjorde ett plusresultat på 22,4 miljoner kronor förra året, vilket var 15,4 miljoner bättre än väntat.

– Vi visar ett plus på 22,4 miljoner på sista raden. Det är mycket bra om man tittar på andra kommuner. Men sedan vet vi att det är tillfälliga poster som gör att det underliggande resultatet är minus 15,9 miljoner, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

undefined
Åke Nilsson (KD), Lars Rosander (C) och övriga politiker i kommunstyrelsen har ett tufft budgetarbete framför sig.

Plusresultatet beror bland annat på en återföring av 25,9 miljoner som inte använts till återställning av hyreshus i Stålhagen, eftersom hyreshusen revs efter att förskolan flyttat. Det finns även orealiserade vinster på tolv miljoner.

Störst underskott hade socialnämnden (-22,5 miljoner) och barn- och utbildningsnämnden (-13,2 miljoner). Pensionsavsättningar, lån och lönehöjningar stod också för stora kostnader under fjolåret. Trots det behövdes inga sparade medel användas.

– Vi har flyktingkontot, välfärdsmiljarderna och resultatutjämningsreserven. Inget av det har behövt användas under 2023, vilket gör att vi står ganska starka, säger ekonomichef Charlotta Hägg som uppger att kommunen totalt har 246,4 miljoner i sparade medel.

undefined
"Vi har inte använt någonting av de sparade medlen", säger Charlotta Hägg, ekonomichef på Hultsfreds kommun.

Investeringskostnaderna var lägre än väntat 2023. Mest pengar har lagts på VA-investeringar.

– Vi har bytt mycket vatten- och avloppsledningar. Det kommer vi att fortsätta med, säger Lars Rosander.

Under våren ska en budget tas fram för 2025. En tuff uppgift med tanke på kostnadsökningar, räntor och annat.

– Det är lite bekymmersamt framöver, säger Rosander som räknar med att besparingar krävs, samtidigt som kommunen får använda en del av sina sparade pengar.

Kan det bli aktuellt att höja skatten?

– Det har vi inte med i planerna, utan vi jobbar med verksamheterna och ser vad vi kan skära ner.

undefined
Till bygget av den nya förskolan i Vena har kommunen avsatt 25 miljoner kronor under 2024 och lika mycket under 2025.

Även investeringarna måste minskas. Enligt kommunstyrelsens vice ordförande Åke Nilsson (KD) kommer alla investeringar som inte redan satts igång att ifrågasättas.

– Sedan får vi göra prioriteringar, säger han.

Vilka investeringar som skjuts på framtiden återstår att se. Den största investeringen, bygget av förskolan i Vena, ska dock genomföras.

– Där har man börjat med markarbeten och vatten och avlopp, säger Lars Rosander.

Oppositionsrådet Alexandra Svensson (S) konstaterar att det mesta behöver ses över i budgetarbetet.

– Det får man göra gemensamt. Det ska bli bra för verksamheterna och det ska bli bra för kommuninvånarna. Vi lägger inte fokus på något speciellt just nu, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!