Samverkan är modellen på familjecentralen

Många kompetenser under ett och samma tak. Det öppnar helt nya möjligheter och förbättrar samverkan för personalen på familjecentralen.

Gunnel Nilsson, Lotta Weinfors och Annelie Dahlberg på Familjecentralen fick besök av Ann Pettersson med dottern Vilja.

Gunnel Nilsson, Lotta Weinfors och Annelie Dahlberg på Familjecentralen fick besök av Ann Pettersson med dottern Vilja.

Foto: Olof Carlson

Hultsfred2022-06-08 05:30

– Det är samverkan hela vägen, säger barnmorskan Britt Wahlman som jobbar på familjecentralen i Hultsfred.

Genom att man finns samlade under ett tak blir kontaktvägarna mellan de olika avdelningarna korta, det går snabbt och lätt för det sammansvetsade gänget att hitta olika lösningar. 

I samma lokaler i anläggningen i Stålhagen finns allt från mödravård till barnhälsovård och öppen förskola. Ja till och från finns också läkare på plats.

– Så vi kan följa med hela vägen, säger hon.  Från tiden innan förlossningen och sedan fram till det blir dags för öppen förskola.

Förutom den proceduren finns också hjälp och stöttning för föräldrarna under samma tak. Det är socialförvaltningen som har en avdelning till hands, för att ge råd och stöd i den mån det behövs. 

– Det handlar om att vägleda nyblivna föräldrar, stötta och skapa förutsättningar för ett bra föräldrastöd, säger Britt Wahlman.

Inne på öppna förskolan träffar vi förskolläraren Gunnel Nilsson som precis avslutat ett telefonsamtal. Än så längre har det inte kommit några barn och föräldrar. Det är kanske lite tidigt på dagen än.

Men hon tar sig tid att berätta lite om verksamheten på den här avdelningen.

– Hur många barn som kommer varierar förstås, säger hon. Vi har öppet tre dagar i veckan. På tisdagarna för barn i åldern 0-5 år, onsdagarna för de yngre, 0-3 månader. Då brukar vi ha babyrytmik.

Till det kommer också fredagsträffarna när det brukar bli gymnastik. Eller om vädret tillåter så går man ut.

– Sedan har vi möjlighet att ordna speciella grupper för att möta olika behov.

Den öppna förskolan har dock gått på sparlåga nu under pandemin, när man haft stängt till och från. Men som läget är nu är verksamheten igång för fullt igen. 

Trots att familjecentralen funnits i Hultsfred sedan 2016 är den på sätt och vis ganska anonym för många. På den tiden var man ganska tidigt ute, och vid det här laget är det nu bara Vimmerby som än så länge saknar familjecentral i länet.

Men – den är på gång. Bygget pågår för fullt och målsättningen är att den ska kunna öppna nästa år. Sedan finns den här typen av samarbete mellan kommunerna och region Kalmar över hela länet. Region Kalmar Län svarar för mödravård och barnhälsovård, medan kommunen driver den öppna förskolan och råd- och stödfunktionen.

Familjecentralen i Hultsfred har funnits sedan 2016, och Vimmerby kommer att få en nästa år. Bygget är i full gång.
Familjecentralen i Hultsfred har funnits sedan 2016, och Vimmerby kommer att få en nästa år. Bygget är i full gång.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!