Upptäckten: Flera svartbyggen i central fastighet

Flera svartbyggen har upptäckts i en central fastighet i Hultsfred. Nu kräver kommunen att fastighetsägaren söker bygglov i efterhand.

Flertalet lov- och anmälningspliktiga åtgärder har utförts i fastigheten.

Flertalet lov- och anmälningspliktiga åtgärder har utförts i fastigheten.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Hultsfred2024-07-02 16:00

Upptäckten gjordes i höstas. Vid en gemensam tillsyn tillsammans med flera andra myndigheter kunde miljö- och byggnadsförvaltningen se att flertalet lov- och anmälningspliktiga åtgärder utförts i fastigheten – utan att bygglov sökts eller anmälan gjorts.

Det handlar bland annat om en samlingslokal som har inretts i källaren, där tillträde sker via en brant trappa. Dessutom har en bostadslägenhet inretts på byggnadens bottenvåning, där även en toalett har tillkommit, och en verksamhetslokal på byggnadens andra våning har delvis tagits i anspråk för bostadssyfte. Brandavgränsande vägg mellan verksamhet och bostad verkar saknas.

Miljö- och byggnadsnämnden förelägger nu fastighetsägaren att komma in med ansökan om lov och de handlingar som behövs för lovprövningen av samlingslokalen och de båda lägenheterna.

"Åtgärderna bedöms inte strida mot planens bestämmelser och lov kan sannolikt beviljas", skriver nämnden och tillägger:

"Om föreläggandet att söka lov inte följs kan miljö- och byggnadsnämnden komma att låta upprätta de handlingar som behövs för att pröva frågan om lov på den ansvariges bekostnad."

Fastighetsägaren fick möjlighet att yttra sig inför nämndens beslut, men skickade inte in någon förklaring till svartbyggena.

I ett separat beslut kräver nämnden att fastighetsägaren ser till att en godkänd obligatorisk ventilationskontroll kommer in till nämnden senast den 1 oktober. Annars hotas fastighetsbolaget av 20 000 kronor i vite för varje månad som åtgärden inte utförs.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!