VA-taxan höjs när kommunen satsar 70 miljoner

VA-taxan höjs med tolv procent i samband med en upprustning av vatten- och avloppsnätet i Hultsfreds kommun.

70 miljoner kronor ska investeras i vatten- och avloppsnätet i kommunen under nästa år.

70 miljoner kronor ska investeras i vatten- och avloppsnätet i kommunen under nästa år.

Foto: Jimmy Larsson

Hultsfred2024-06-11 15:00

Totalt sett planerar kommunen investeringar för 135 miljoner nästa år, vilket är 20 miljoner mindre än i ett tidigare förslag.

– Av dem är 70 miljoner taxefinansierade. Det är investeringar i vatten- och avloppsnät. Vi har som alla andra kommuner ett ålderstiget nät som behöver renoveras och byggas om, säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

Taxorna höjs i snitt med 3,3 procent nästa år.

– Förutom VA-taxan som höjs med tolv procent. Det är för att finansiera de ökade kostnaderna och investeringarna i VA-nätet, säger Rosander.

– Vi dras också med ökade kostnader för el och kemikalier, säger ÖSK:s förbundschef Tony Bohlin.

undefined
"Det blir ungefär en tusenlapp dyrare för en villa per år", säger kommunalrådet Lars Rosander (C).

I nuläget har Hultsfred den lägsta VA-taxan i länet, enligt Rosander.

– Det blir ungefär en tusenlapp dyrare för en villa per år. Samtidigt sänkte vi renhållningstaxan mer än så för ett villahushåll, säger han.

En investering som läggs på is är den självserviceanläggning som har planerats på Kejsarkullens återvinningscentral.

– Delar av anläggningen skulle ha öppet dygnet runt, men i dessa lite kärvare tider beslutade man att skjuta investeringen på framtiden. Vi tycker att vi har en ganska bra service som det är, säger Tony Bohlin.

Han konstaterar att kommunen har tagit över återvinningsstationerna och även utökat öppettiderna på Kejsarkullen.

– Vi har också i uppdrag att se över om vi kan ha öppet mer, eller ha lite smartare extraöppettider som passar folk bättre.

En del investeringar ska ändå göras på Kejsarkullen. Tanken är att 3,5 miljoner ska satsas på uppgraderingar och säkerhetsåtgärder.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!