Kräver ett möte med ministern: "Inte acceptabelt"

"Det känns som ett första steg mot nedläggning av Stångådalsbanan, som om de vill bli av med den. Vad ska man annars tro."

Kommunalråden Lars Rosander i Hultsfred och Helen Nilsson i Vimmerby kräver ett möte med regeringen för att berätta vilka konsekvenser Trafikverkets förslag får för kommunerna.

Kommunalråden Lars Rosander i Hultsfred och Helen Nilsson i Vimmerby kräver ett möte med regeringen för att berätta vilka konsekvenser Trafikverkets förslag får för kommunerna.

Foto: Arkiv

Hultsfred2023-07-05 05:00

Kommunalrådet i Hultsfred, Lars Rosander (C) i Hultsfred är minst sagt bestämd i sina åsikter om Trafikverkets förslag att inte låta Stångådalsbanan gå ända fram till stationen i Linköping.

– Överallt jobbar man med att förbättra kommunikationsmöjligheterna, säger han. Men inte här. Här jobbar man i stället med att försämra möjligheterna, genom att skära av banan ett stycke innan stationsläget i Linköping.

– Sedan vill man utreda banans framtid, säger Rosander. Det känns som ett första steg mot en nedläggning av banan. Som om Trafikverket vill bli av med den. Eller vad ska man annars tro.

– Men så var det väl inte tänkt från början, säger Helene Nilsson (s), ordförande i Vimmerbys kommunstyrelse.

Hon är minst lika taggad i kampen för järnvägen. Hon pekar på att Stationen i Linköping är navet för kommunikationen i den här delen av landet.

– Så det är inte bara Linköping som är slutdestination för oss, det är härifrån vi kan komma vidare ut i landet.

– Men om förslaget blir verklighet blir vi avskurna från navet, säger hon. Så vi kommer att kämpa på för "vår" järnväg ända in i kaklet. Vi måste ju tro på det vi gör. 

– Men samtidigt är det Trafikverket som har hand om ekonomin och ansvarar för sitt uppdrag från staten, säger hon.

Hon anser att hela länet är missgynnat när det gäller statliga satsningar på infrastruktur över huvud taget.

– Det gäller både vägar och järnvägar och andra bidrag, säger hon. 

Rosander ser att det kommer att bli konsekvenser för Hultsfred och de andra kommunerna längs banan.

– Om tåget inte får gå hela vägen till stationen, betyder det att hela vår del av Sverige blir avskurna från resten av landet, när det gäller offentliga kommunikationer. Det betyder att det kommer att bli mer biltrafik.

Andra konsekvenser om Trafikverkets förslag blir verklighet är att hela den här delen av landet kommer att tappa i attraktivitet, företagens möjligheter till rekrytering försämras.

– Det är helt enkelt inte acceptabelt, säger Rosander. Vår del av Sverige får inte anses som mindre viktig. 

Därför går kommunalråden i norra länsdelen, tvärs över alla partigränser, tillsammans i en skrivelse där man kräver ett möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson, för att presentera vilka konsekvenser det skulle få för Kalmar län, om inte Stångådalsbanan får gå ända fram till stationen. Förutom Lars Rosander i Hultsfred och Helen Nilsson i Vimmerby. Är det Per Grön (C) som ställer sig bakom kravet på ett möte. Tillsammans med sina vice ordförande, Tomas Söreling (S) Hultsfred, Niklas Gustafsson (M) Vimmerby, och Lars Elmborg (KD) i Högsby.

Tror du att ett sådant möte kan göra skillnad?

– Jag förutsätter att ministern inte låter det ske, säger Rosander. Regeringen kan inte negligera en hel region.

Företrädare för Region Kalmar har också skrivit ett liknande brev till ministern, med krav på ett liknande möte. 

Lars Rosander upplever situationen som smått absurd, att klippa av järnvägen innan stationshuset i Linköping. När han hellre sett en satsning på järnvägen, likt den som gjorts i Skåne och Blekinge.

– Där har det slagit väl ut och tågresandet har ökat markant de senaste åren, säger Rosander. Speciellt som Regionen köpt in nya tåg. Då kan man begära att även staten ställer upp och ser till att de kan gå ända fram.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!