Beslut om Stegen tas innan KS vet om den behövs

Socialnämnden ska utreda om en nedläggning av Stegen innebär ökade kostnader någon annanstans. Men det görs efter att beslut tagits om nedläggning.

Beslut om Stegen ska finnas kvar eller inte kommer, om inget särskilt händer, att tas på fullmäktige på måndagskvällen.

Beslut om Stegen ska finnas kvar eller inte kommer, om inget särskilt händer, att tas på fullmäktige på måndagskvällen.

Foto: Fanny zu Knyphausen Berg

Hultsfred2024-06-17 17:39

På måndagen kommer kommunfullmäktige i Hultsfred besluta om Stegen ska läggas ned för att spara pengar.

Oppositionsrådet Alexandra Svensson (S) har tidigare uttalat sig i Vimmerby Tidning i frågan och sagt att Socialdemokraterna är tveksamma till en avveckling av Stegen, en verksamhet för arbetsträning och sysselsättning.

– Jag är rädd att man flyttar kostnaderna, och då blir det kanske inte den besparingen i längden. Personerna som är där kanske behöver något annat att göra, och då är frågan vad, sa hon i intervjun.

Socialnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda vad en avveckling av Stegen innebär. Men efter, vad socialnämndens andre vice ordförande Jonny Bengtsson förklarar det som vid nämndens presskonferens på måndagseftermiddagen, ett missförstånd kommer den utredningen att göras först efter att fullmäktige tagit beslut om Stegens framtid.

undefined
Alexandra Svensson (S) är oppositionsråd i Hultsfred.

Förslaget att lägga ned Stegen är en av de besparingar som kommunen överväger för att få ned underskottet i socialförvaltningen. Just nu beräknas det till 35,5 miljoner, en minskning med två miljoner kronor sedan den föregående prognosen.

– Vi är överens om neddragningar på 12,9 miljoner kronor men nedläggningen av Stegen har vi meningsskiljaktigheter kring, berättar Jonny Bengtsson (S).

Han säger att om nämnden varit tillräckligt tydlig skulle underlaget funnits där i dag.

– Nu kanske vi får det i augusti, september eller oktober men då är redan beslutet fattat.

undefined
Jonny Bengtsson (S) är andre vice ordförande i socialnämnden.
Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!