Kollegorna nöjda med "En vecka fri från våld"

Kollegorna på IFO Vuxen är nöjda med kvällen då En vecka fri från våld uppmärksammades.

Nastasia Thuresson, Terese Andersson och deras kollegor på IFO Vuxen är nöjda med kvällen när "En vecka fri från våld" uppmärksammades för första gången i Hultsfreds kommun.

Nastasia Thuresson, Terese Andersson och deras kollegor på IFO Vuxen är nöjda med kvällen när "En vecka fri från våld" uppmärksammades för första gången i Hultsfreds kommun.

Foto: Charlotte Madestam

Hultsfred2021-11-27 15:00

– Våld i nära relation är ett pågående arbete som vi brinner för. Nu hoppas vi att Hultsfreds kommun kan göra lite mer av veckan nästa år, säger Terese Andersson.

Pia Johanssons föreläsning lockade ett 50-tal personer, som fick ta del av hennes egen historia, som våldsutsatt, men också om fakta kring våld i nära relation.

– Hon underströk att det finns hjälp att få och att det inte är farligt att söka hjälp. För hennes egen del var socialtjänsten i hemkommunen en livlina en period.

Ni var på plats för att knyta kontakter med de som eventuellt behöver er hjälp, hur gick det?

– Det gick bra och vår förhoppning är att kunskapen ska spridas vidare så personer som varit eller är utsatta vågar söka hjälp hos oss.

Så jobbar vi med nyheter  Läs mer här!