Det betyder att kommunen sitter fast med kostnader på tio miljoner kronor om året, de kommande åren.

– Vi har treårskontrakt på modulerna, säger barn- och utbildningschef Martin Snickars. Och vi har mellan två och tre år kvar på kontrakten.

Men kommunen tar inte migrationsverkets nej som ett svar. Nu vänder man sig till förvaltningsdomstolen med ett överklagande, eftersom man anser att ansvaret för de här extra kostnaderna ligger hos staten.

Artikelbild

– Flyktigmottagandet är ett statligt åtagande, säger barn-utbildningsnämndens ordförande Pär Edgren (M).

– Vi fick ett uppdrag och direktivet "Lös det". Och det gjorde vi.

Det var under flyktigvågen 2016 och 2017 som Hultsfreds kommun fick hyra in ett stort antal moduler för att klara behovet av lokaler för skola och förskola.

Fram till tredje kvartalet förra året stod migrationsverket för hyreskostnaderna. Men sedan blev det stopp.

Det ena avslaget efter det andra ramlade in hos barn- och utbildningsnämnden. Nu har man en bunt på 36 avslag.

Som skäl anger migrationsverket att ersättning endast kan beviljas med individuppgifter, att lokalkostnader inte ersätts eftersom barnen eller eleverna förväntas rymmas i befintliga lokaler. Migrationsverket anser inte heller att det är styrkt att Hultsfred är hemkommunen.