Den här förändringen är avsedd att stärka banden med de svenska sågverken. Företagets kontor i Storbritannien kommer att samla försäljningen hit under en gemensam organisation.

QP Timber som tidigare haft hand om försäljningen kommer stegvis att lämna över för att integrera den nya verksamheten på ett bra sätt.

Förändringen kommer också att öppna nya möjligheter att hjälpa nya kunder. Med en egen hamn, Creek Sea, har man byggt upp ett logistiknätverk.

Peter Nilson, CEO på Bergs Timber, ser fram mot den här satsningen på en av företagets viktigaste marknader.

– Den här förändringen påbörjar en spännande period för oss, säger han. Även om inte sett Brexits fulla inverkan är vi fortfarande övertygade om att den brittiska marknaden kommer att vara viktig för oss även i framtiden och vi ser fram emot att stärka vår närvaro.

Bergs Timbers anläggningar i Baltikum berörs inte av de här förändringarna, utan fortsätter jobba som tidigare med sina upparbetade kontakter.