BILDEN: Här är planerna för platsen

Planerna på nya bostäder vid Virserumssjön har tagit ett rejält kliv framåt. "Vi hoppas satsningen ska leda till inflyttning och nya elever i skolan", säger Rune Tedfors, vd i Prolympia som står bakom initiativet.

8 juni 2019 08:00

Nivåskillnaden och höjderna sågs som en styrka, i och med att det skulle bidra till en imponerande utsikt över Virserumssjön för hyresgästerna. Men det visade sig också komplicera.

– Det har tagit längre tid än befarat att få ordning på höjdsättningen i området, det lutar ju åt alla möjliga håll. Vi löste det inte riktigt i början, säger stadsarkitekt Sara Dolk och tillägger:

– Men nu har en landskapsarkitekt detaljstuderat varenda liten höjd. Dels ska ju alla få utsikt i de olika huskropparna, i förhållande till varandra. Det var ju en av grundförutsättningarna. Samtidigt ska fastigheterna anslutas till en ny gata i rätt höjd, vatten och avlopp ska fungera med självfall och så ska ju också dagvattnet tas om hand från gatorna så det inte rinner ner på tomtmark. Höjderna har varit ett rejält pussel, men nu har vi äntligen knutit ihop den säcken.

Följden blev dock att man tvingades banta projektet med ett parhus för att få ihop helheten. Så planen nu är att bygga tolv lägenheter om fyra och fem rum och kök i två plan i sex parhus, vilket kan kompletteras med ett kedjehus om fyra lägenheter. Men det skulle lika gärna kunna göras två villatomter, utifrån intresset.

– Jag är så fascinerad av platsen, där är verkligen vackert så jag hoppas det inte stannar vid ritningar på ett bord, säger Sara Dolk. Det vore roligt med nya bostäder även i Virserum, så det inte bara byggs i Hultsfred.

Planerandet av nya bostäder i Virserum påbörjades för ganska exakt tre år sedan. Den 31 maj 2016 lämnade Rune Tedfors in en begäran om detaljplaneändring och nu har projektet tagit ett rejält kliv framåt. Vid miljö- och byggnadsnämndens junisammanträde hamnar ärendet på politikernas bord. Ledamöterna har då att ta ställning till om planen kan godkännas.

Hur ser du på att det tagit så lång tid?

– Vi har inte brådskat, utan det har fått ta den tid det tagit. Egentligen ligger vi nog rätt i tid, jag har räknat med att det skulle bli klart först under 2019. Så det följer planen, säger Rune Tedfors.

Har ni några indikationer på hur intresset är?

– Vi har inte undersökt intresset medvetet, däremot har några stycken hört av sig och undrat hur det går och sagt sig vara intresserade.

Måste ni ha underteckningar på papper, för att köra igång byggnationen?

– När materialet är klart tänker vi oss att uppvakta husfabrikanterna, inom rimligt avstånd från Virserum, för att höra deras intresse kring att ta hela konceptet. Så tar vi det vidare utifrån det.

Vad har projektet för prislapp?

– Vi har inte tittat på det alls, utan det väntar vi med tills kommunen är klar med sitt.

Har Prolympia gjort liknande satsning på någon annan ort?

– Nej, faktiskt inte, utan det är mest att vi har marken och den används inte till något, så det kändes intressant att se om vi kunde bygga något och väcka ett intresse. Förhoppningsvis kan vi få lite inflyttning av nya familjer till kommunen och nya elever till skolan.

Hur upplever du att kommunens gensvar varit?

– Fantastiskt bra, jag har inte mötts av något ifrågasättande, utan man har tagit sig an det här med glädje.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam