Centerpartiet i Kalmar län, representerat av Leif Larsson, Vimmerby och Per-Inge Pettersson, Hultsfred, lyfter fram en rad frågor inom nära sjukvård, matproduktion och företagande. Det är viktiga frågor både regionalt och lokalt. De berör vardagen för de flesta. Bättre bemanning på vårdcentralerna i Hultsfreds kommun och på sjukhuset i Vimmerby, är en hjärtefråga för båda två. Då skulle patientsäkerheten öka och långa sjukresor undvikas. Ungdomar som mår psykiskt dåligt måste få hjälp att på ett smidigt hitta rätt kontakter i vården.

Per-Inge Petterssonär stolt över, att man i att de kommunala köken i Hultsfreds kommmun kunnat servera ända upp till 98 procent svenskt kött till barn och äldre det senaste året, mot 48 procent dessförinnan.

– I Kalmar län har vi en mycket hög livsmedelsproduktion som vi ska ta vara på, säger han.

Politiker bör föregå med gott exempel genom att vid till exempel konferenser och möten ställa krav på lokalproducerad mat. Centerpariet vill utveckla livsmedelssektorn i regionen och ta tillvara möjligheterna att bidra till klimatomställningen. Här framhävs en ökad biogasproduktion. Den här sommarens extrema vädersituation har fört med sig problem för många matproducenter, men har också inneburit en ny lärdom inför framtiden.Man är även inne på att göra kvinnligt företagande mer synligt, att ge kvinnor samma möjligheter som män. Det är en gammal välkländ jämlikhetsfråga, men den behöver lyftas igen.