Delade meningar om omorganisation

Politisk strid är ett för starkt ord, men helt klart är att socialnämndens beslut om en omorganisation av chefskapet på Stegen fick åsikterna att gå i sär.

13 maj 2019 11:57

Socialnämnden tog beslut om att förvandla chefstjänsten på Stegen till en rent operativ tjänst som arbetskonsulent och i stället lyfta över personalansvar och annat till chefen på Integrations- och arbetsenheten.

Det beslutet tilltalade inte oppositionen med andre vice ordförande Jonny Bengtsson i spetsen. S-ledamöterna i nämnden meddelade med kraft att de inte deltog i beslutet.

– Det är inte läge för den här förändringen just nu, säger Jonny Bengtsson och hänvisar till Visions MBL-förhandlingsprotokoll.

– Där står det, säger han, att förvaltningen tar förändringarna i fel ordning och det håller vi med om. Man borde gått till väga på ett annat sätt, nu när det finns planer på att öka antalet deltagare i verksamheten. Att då flytta bort cheftjänsten tycker inte vi är meningsfullt. Vi har svårt att förstå varför förändringen kommer just nu.

Eftersom S-ledamöterna Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Anton Mlynar valde att inte delta i beslutet, blev det följaktligen inte heller någon votering om beslutet.

Ordförande Per-Inge Pettersson (C) delar inte alls den uppfattningen och han hänvisar till informationen man fått från chefen på integrations- och arbetsenheten, som till arbetsutskottet meddelat att han tycker förändringen är hanterbar.

– Så vi i majoriteten tycker att det är ett bra förslag, eftersom vi får en förstärkning på den operativa sidan. Det blir också en återgång till den ursprungliga organisationen.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olof Carlson

Ämnen du kan följa