Socialnämnden tog beslut om att förvandla chefstjänsten på Stegen till en rent operativ tjänst som arbetskonsulent och i stället lyfta över personalansvar och annat till chefen på Integrations- och arbetsenheten.

Det beslutet tilltalade inte oppositionen med andre vice ordförande Jonny Bengtsson i spetsen. S-ledamöterna i nämnden meddelade med kraft att de inte deltog i beslutet.

– Det är inte läge för den här förändringen just nu, säger Jonny Bengtsson och hänvisar till Visions MBL-förhandlingsprotokoll.

– Där står det, säger han, att förvaltningen tar förändringarna i fel ordning och det håller vi med om. Man borde gått till väga på ett annat sätt, nu när det finns planer på att öka antalet deltagare i verksamheten. Att då flytta bort cheftjänsten tycker inte vi är meningsfullt. Vi har svårt att förstå varför förändringen kommer just nu.

Eftersom S-ledamöterna Jonny Bengtsson, Tomas Lockström och Anton Mlynar valde att inte delta i beslutet, blev det följaktligen inte heller någon votering om beslutet.

Ordförande Per-Inge Pettersson (C) delar inte alls den uppfattningen och han hänvisar till informationen man fått från chefen på integrations- och arbetsenheten, som till arbetsutskottet meddelat att han tycker förändringen är hanterbar.

– Så vi i majoriteten tycker att det är ett bra förslag, eftersom vi får en förstärkning på den operativa sidan. Det blir också en återgång till den ursprungliga organisationen.