– Vi hoppas att denna uppmuntran ska glädja er och inspirera till fortsatta studier och kommande arbete och trevliga fritidsaktiviteter och vi hoppas att få se er i kyrkan i framtiden också, sade Inger Danielsson i församlingsrådet när hon delade ut stipendierna till fyra av ungdomarna som närvarande vid en ceremoni i Virserums kyrka på tisdagskvällen.

Tre ungdomar kunde inte närvara vid ceremoni, bland annat på grund av att elever på Prolympia är på en studieresa till Polen.

Pengarna som delades ut kommer från en av kyrkans donationsfonder. Den här gången var det medel ur Elsa och Rikard Svensson minnesfond. Direktiven är att stipendierna ska gå till församlingsbor i utbildning med goda studieresultat och att mottagarna är fina representanter för dagens ungdom. Ett krav är också att stipendiaterna tillhör kyrkan, det vill säga är både döpta och konfirmerade.

Artikelbild

| Trion Atremus med Mathias Johansson, Marian Gigla och Ann-Marie Daag Albrechtsson stod för sång och musik.

Församlingen har tidigare delat ut penninggåvor till förra årets konfirmander ur en fond. Prolympia har beviljats ett anslag på 10 000 kronor ur Folke Jonassons minnesfond.

Församlingen har också donationer riktade till cancersjuka församlingsbor. Även där är villkoret att mottagaren tillhör kyrkan. Den som har behov av stöd kan ansöka om det.

Församlingsrådet passade på att dela ut stipendierna när tisdagssamlingen "Stilla, ro och nära" höll den andra sammankomsten för hösten. den flyttades från församlingskapellet till kyrkan för att det innehöll mycket trumpetmusik. Ett 60-tal åhörare lyssnade på sången och musiken med trion Atremus.