Han befarar också att det kommer att skapa ett än mer segregerat samhälle, att prisökningarna kommer att tvinga hyresgäster att flytta och söka sig till billigare boenden.

– Det kommer att innebära att vissa hus eller områden blir för fattiga eller ekonomiskt svaga, säger han.

I ett försök att stoppa förslaget gör nu Hyresgästföreningen uppror. Ett sött uppror där godis spelar en viktig roll. För tillsammans med kampanjmaterialet delade de också ut godispåsar till de dem talade med på onsdagskvällen.

– Vi har två grupper ute i eftermiddag, säger Lasse Rydén, Ekebergsgänget står borta vid Willys och vi är här på gågatan.

Tankarna på marknadshyra i Hultsfred skrämmer Lasse Rydén ganska rejält.

– Jag bor i en trea, säger han, med marknadshyror skulle den öka med kanske 3 000 kronor till i hyra. Och det skulle jag inte ha råd med.

Han befarar också att i städer och i attraktiva områden finns risken att hyrorna sticker iväg ännu mer.

– Alliansens mål med att införa marknadshyror är att få mer rotation på bostadsmarknaden, säger Lasse Rydén.

Men i stället för marknadshyror vill han se ett ökat bostadsbyggande, det finns helt enkelt för få lägenheter.

En annan konsekvens som lyfts fram är att Hyresgästföreningen förlorar förhandlingsrätten.

– Det blir fritt fram för hyresvärden att sätta vilka hyror han vill, säger Lasse Rydén.

Kristdemokraten, Åke Nilsson är ordförande i AB Hultsfreds Bostäder, det kommunala bostadsbolaget. Han ser det här upproret som ett inspel i valrörelsen eftersom det kommer just nu, mitt i valspurten.

Han menar också att Hyresgästföreningen tar till lite i överkant.

– Vad jag vet är det inget parti som talat sig varmt om marknadshyror, säger han, däremot om en friare hyressättning, som jag tycker vi borde ha mer av.

Som exempel nämner han att en lägenhet med fin utsikt borde vara värd lite mer än en, där man bara ser rakt in i en tegelvägg.

– Häromdagen presenterades ett betänkande från en utredningsgrupp lett av Stefan Attefall, säger Åke Nilsson, och där lyfter man också fram behovet av en differentierad hyressättning som ett sätt att få fart på bostadsbyggandet. I betänkandet nämns ytterligare några insatser som exempelvis förändringar i momsreglerna.