Gruppboendet hoppas på nya lokaler

Gruppbostaden Berguven fick priset Årets arbetsplats, sedan man ändrat sättet att arbeta. Nu hoppas man snart få nya lokaler, i en mer ändamålsenlig miljö.

15 maj 2019 15:00

Fastigheten, som är bostad för fem personer med funktionsnedsättningen autism, ligger inte föredömligt mitt i ett villakvarter.

Största bekymret är platsen, med vägen utanför som skapar otrygghet för de boende samtidigt som mycket ljud och ljus stör. Dessutom borde de boende ha enskilda ingångar till sina lägenheter, istället för som i dag en gemensam, för att nämna några av de brister enhetschef Susanne Sandin lyft fram.

– Fastigheten är inte ändamålsenlig för vare sig personal eller boende. Vi vill se ett nytt Berguven, anpassat för personer med perceptionsstörning, säger hon och förklarar närmare:

– Man pratar om belastningsfaktorer, hur hög stressnivå en person kommer upp i och där är miljön jätteviktig. Om man exempelvis hör sin granne och möter människor man inte ska möta kan det orsaka högre stress. Det blir mer påfrestningar, vilket kan leda till utbrott med hot och våld som följd. Det är ett sätt för våra boende att tala om att "nu är det för mycket". Så miljön är oerhört viktig, för att undvika störningar från omgivningen.

Per-Inge Pettersson och övriga i socialnämnden är med på resonemanget och har gett cheferna ihop med Östra Smålands kommunalteknikförbund mandat i frågan.

– Vi vet att Berguven gärna skulle vara i en lite mer enslig miljö, säger Pettersson. Samtidigt är det en balansgång, en del anhöriga har sagt att de har svårt att tänka sig att boendet förläggs på annan ort, medan vi understryker vikten av att tänka på den enskildes behov, så man verkligen får till något bra.

Man har tittat på en rad lokaler, både kommunala och i bostadsbolagets regi. Men hittills har man inte hittat det perfekta, där också omgivningen är lugn.

– Därför har vi sagt att vi inte utesluter nybyggnation, det behöver inte ta längre tid om det är i ett område som tillåter bostäder, säger Pettersson.

Susanne Sandin har gått över till den tanken allt mer.

– Vi har undersökt möjligheten att flytta till redan befintliga lokaler, men inte hittat något bra, så nu tror vi mer på nybygge. Dessutom har vi inte anhöriga och gode män med oss i tanken att flytta till annan ort, önskemålet är att bli kvar i Hultsfred.

Finns det någon tidsplan?

– Jag hade nog trott att det redan i sittande stund skulle kunna legat ett förslag framme, säger Per-Inge Pettersson. Vi vet att de har vidöppna ögon, det kan nappa vilken vecka som helst.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam

Ämnen du kan följa