Men barn- och utbildningsförvaltningen låter sig inte nöjas med det.

– Vi kommer att jobba vidare för att bringa ner sjukfrånvaron ytterligare, både i stort och på individnivå och man kommer att ta hjälp från personalkontoret för att nå målen, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Han berättar att sjuktalen bland lärarna legat på en låg nivå, en bra bit under kommunen i övrigt, under flera år. Men det verkar som om den sjunkande trenden tagit en paus under 2018.

– Nu har den ökat något, säger Snickars, men sjukfrånvaron ligger fortfarande på en låg nivå.

Statistiken visar en närvaro på 94,9 procent av den arbetade tiden inom barn- och utbildningsförvaltningen. Långtidsfrånvaron från jobbet, mer än 60 dagar utgör 1,7 procent och korttidsfrånvaron 3,4 procent.

Totalt räknar man med en frånvaro på 5,14 procent vilket är något högre än 2017, då stapeln i diagrammet går upp till 4,19 procent.

Statistiken visar också att det skiljer sig en del mellan män och kvinnor. Kvinnorna har en sjukfrånvaro på sex procent, medan männen har 1,6 procent.

Statistiken, som presenterats för barn och utbildningsnämnden visar också på att det finns en viss skillnad på frånvaron i olika åldersgrupper. Ju äldre, desto mer frånvaro, även om man kan se ungefär samma ökning bland de yngre.

50-plussarna har ökat sjukfrånvaron från 5,7 procent förra året till 6,9 procent i år, medan de under 29 ökat från 3,7 till 4,9 procent.