Personalen ska ha arbetat efter en "generell känsla inom personalgruppen" att personen i fråga inte ville bli störd. Kommunens utredning visar även på brister i dokumentationen och oklarheter om vilka insatser som utförts. En genomförandeplan för personen saknades, och planeringen gjordes på en whiteboardtavla som sedan suddades ut varannan vecka.

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C) är informerad och beklagar det inträffade.

– Det är väldigt olyckligt, inga tvivel om den saken. I botten handlar det om att det ibland kan uppstå komplexa situationer, när man utgår från individuella lösningar kring hur den enskilde vill bli bemött. I övrigt vill jag inte kommentera det här innan vi tagit upp det i nämnden.

Artikelbild

Socialnämndens ordförande Per-Inge Pettersson (C

Hemtjänstpersonalen hade muntligt fått till sig att personen inte skulle störas om hen sov och utgick från att brukaren låg och sov på övervåningen. Hemtjänsten besökte alltså hemmet två dagar i rad utan kontakt med brukaren, som slutligen hittades död i sitt sovrum.