I åtalet gör åklagaren gällande att mannen ringde till offrets sambo och då hotade att slå ihjäl den andre mannen. Den händelsen inträffade i mars månad förra året.

Samma dag vände sig Hultsfredsbon, enligt åtalet, direkt till offret med ett sms-meddelande där har hotar att utöva våld mot mannen. Dagen därpå skickades ytterligare ett sms till offret och där ska ytterligare hot om våld ha framförts.

Åklagaren anser att hoten är avsedda att framkalla allvarlig rädsla hos offret.

Den hotade mannen begär vid rättegången ett skadestånd på 7 000 kronor.