För samtidigt som socialförvaltningen rekvirerar statsbidraget som finns att få för kommuner som betalar ut habiliteringsersättning, passar man också på att ställa sig i kön efter de eventuella pengar som blir över eftersom inte alla kommuner söker det här bidraget.

Förra året blev det en rejäl slant över hos Socialstyrelsen, och Hultsfreds kommun fick del av pengarna. Så pass att det räckte till en julbonus på runt 20 000 kronor till de som jobbar heltid på Framsteget.

Vare sig det blir något över eller inte, så är Hultsfred beviljat det ordinarie statsbidraget som enligt beräkningsmetoden landar på 653 682 kronor för i år.

Förra året fick Framstegets medarbetare också en höjning av habiliteringsersättningen till 70 kronor per dag.