När familjens situation uppdagades hade de bara ett bord och fyra stolar i lägenheten – och sov på filtar på golvet, enligt kommunen.

– Det är inte vanligt att en kommun går på en annan kommun på det här sättet – det gör man inte om man inte tycker att nu måste det vara stopp, säger Hultsfreds kommunchef Lars Rönnlund.

– Vi har lärt oss att vi måste tala om de här bilderna, för annars sker allt i det tysta. Det är trots allt människor som studsar omkring när vi inte har en central, gemensam strategi i frågan och då får vi sådana här pinsamheter, säger Lars Rönnlund som gjort gemensam sak med kommunalrådet Lars Rosander (C), oppositionsrådet Tomas Söreling (S) och socialchef Ann-Gret Sillén och författat ett öppet brev som beskriver hur de ser på händelsen.

Artikelbild

| När Hultsfrds kommuns personal uppdagade familjens situation hade de bara ett bord och fyra stolar i lägenheten och sov på filtar på golvet.

Brevet har gått till SKL, representanter för regeringen och Täby kommun.

Det är långt ifrån första gången som Hultsfreds kommun markerar mot vad de anser är orättvisor, när det kommer till kommuners ansvar för nyanlända. Flera gånger har man tryckt på i frågan genom att informera och kontakta riksdagspolitiker, inte minst 2016 när kommunen växte mest procentuellt sett i landet. Men aldrig tidigare har man gjort en så stark och tydlig markering som nu.

– Det stämmer, det är första gången vi gör det så här flagrant och pekar på ett enskilt fall där en familj kommit i kläm, säger Lars Rosander. Vi trycker på för att vi tycker situationen hanterats på ett i allra högsta grad olämpligt sätt och vi vill nå dit att alla kommuner tar sitt ansvar för de nyanlända.

Hultsfreds kommun är inte nådig i sin kritik mot Täby kommun. I brevet beskrivs hur familjemedlemmarna kom som kvotflyktingar till Täby kommun i november förra året. Där placeras de, enligt kommunens uppgifter, i två rum på ett hotell, med förklaringen att det inte fanns några lediga lägenheter att hyra.

Artikelbild

| Socialchef Ann-Gret Sillén står också bakom det öppna brevet som skickats till Täby kommun, SKL och representanter för regeringen.

– Familjen accepterade då att flytta till en lägenhet i Hultsfreds kommun, utan att vi fick någon kännedom om det. Det uppdagades först genom ett gemensamt projekt med Arbetsförmedlingen.

– Eftersom mannen och kvinnan inte kommit i gång med sin etablering i Täby kommun innebär det att de nu måste ansöka om ekonomiskt bistånd i Hultsfreds kommun, ett ärende som handläggs nu och troligen kommer att beviljas.

Claes Lagergren är socialchef i Täby kommun och han menar att kritiken är obefogad:

– Vi har inte lurat iväg någon, utan vi har fastighetsägare från hela Sverige som kontaktar oss, däribland från Hultsfred, och vi förmedlar bara informationen var det finns lediga lägenheter att hyra. I Täby kommun finns inga tomma lägenheter att hyra, utan den här familjen har flyttat av egen fri vilja.

Hade ni kunnat informera Hultsfreds kommun att familjen flyttade hit?

– Vi har ingen informationsplikt, utan Täbybor flyttar och vi gör ingen skillnad på nya och gamla invånare.

Vad har du i övrigt att säga om brevet?

– Jag har aldrig under mina drygt 30 år inom kommunen varit med om att man använder så här kraftigt språkbruk som Hultsfreds kommun gör. Jag förstår deras frustration, men att säga "Täby lurar, vilseleder, är hänsynslös och egoistisk", det är saker som jag absolut inte känner igen mig i. Vi jobbar inte så, utan vi har seriösa tjänstemän och våra politiker är oerhört engagerade i den här frågan.

Hur ser SKL på Hultsfreds kommuns kritik och deras tillvägagångssätt?

– Vi förstår att Hultsfred reagerar, inte minst utifrån deras situation med många asylsökande och nyanlända samt höga kostnader för försörjningsstöd, säger Per-Arne Andersson, direktör/avdelningschef för utbildning och arbetsmarknad.

Har SKL varit med om att en kommun kritiserar en annan kommun så här påtagligt?

– Inte vad jag kan minnas.