Partiet har kommit överens med de övriga allianspartierna om vilka poster man får under de kommande fyra åren. De formella valen till styrelser och nämnder kommer att ske vid kommunfullmäktiges sammanträde 17 december.

Åke Nilsson nomineras som fortsatt vice ordförande i kommunstyrelsen och i arbetsutskottet. Liksom i HKIABs styrelse. Han nomineras också som ordförande i Hultsfreds Bostäder och som ledamot i ÖSKs direktion. Till det kommer också flera regionala uppdrag.

Lennart Davidsson nomineras som Hultsfreds ordförande i miljö- och byggnadsnämnden som ju är gemensam med Vimmerby. Han är också nyvald som ordförande i kommunfullmäktiges valberedning.

Monica Bergh fortsätter som ledamot i socialnämnden, Annica Eek blir ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden.

Christian Nytorpet nomineras som ersättare i kommunstyrelsen och ny ledamot i valnämnden blir Sture Bergh. Torgny Rönnestad är på nytt nominerad som kommunrevisor.

Och så förstås Anders Andersson som redan är vald som ordförande i kommunfullmäktige.