– Då tänker vi främst på små dammar som finns lite varstans i kommunen, säger kommunalrådet Lars Rosander (C). Det kan vara dammar med anor från 1600 och 1700-talen. Det är ofta fina kulturmiljöer och vattenspeglar. Det måste vägas in i besluten som tas.

Det här svaret går lite på tvärs med den allmänna trenden i landet just nu där det mesta handlar om att riva ut gamla dammar och skapa fria vägar för fiskvandring.

– Men miljön kring de här dammarna, gamla kvarnar, kraftverk och annat är viktiga att bevara, tycker Rosander. Fria fiskvägar kan vi lösa genom omlöp, en kanal förbi dammen.

Dessutom trycker Hultsfred på än en gång på vikten av en satsning på båda järnvägarna, som är i stort behov av upprustning, för att det ska bli attraktivt att åka tåg.

Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram ett ambitiöst förslag till miljö- och klimatprogram som just nu är ute hos kommunerna på en remissrunda. 

Frågan togs upp på kommunstyrelsens senaste sammanträde och där beslutade man göra tillägg till länsstyrelsens program för de kommande årens arbete.

Med de båda tilläggen, ställer sig kommunstyrelsen positiv till Klimat- och miljöprogrammet, som i första hand tar sikte på utsläppen av koldioxid i luften.

 –  Men det blir inte lätt att leva upp till, säger Rosander, programmet talar om en minskning med 15 procent om året. Det är ingen liten utmaning. Men jag tror att det är fullt möjligt.