Kurs inspirerade tio att bli biodlare

Intresset för biodling har ökat med över 30 procent de senaste åren. En trend även Mörlunda Biodlarförening märker av. Till senaste nybörjarkursen anmälde sig dubbelt så många som förväntat.

3 maj 2019 05:00

– Extra roligt är det att alla kursdeltagare säger sig ha blivit så inspirerade att de har för avsikt att bli biodlare och skaffa egna bisamhällen framöver, säger kursledaren Dan Törnblom.

Det behövdes fem personer för att Mörlunda Biodlarförening skulle starta en nybörjarkurs för dem som vill bli biodlare, är nyfiken på bin eller helt enkelt bara vill veta mer om bins betydelse för naturen.

När anmälningstiden gått ut stod det glädjande dubbelt så många namn på deltagarlistan.

– De har fått lära sig vilka olika sorters bi vi har i Sverige och binas olika roller, ett bisamhälles utveckling, hur det ser ut i kupan under de olika årstiderna och honungshantering. Men också om vilka förutsättningar bina behöver – och vilka förutsättningar en biodlare behöver för att klara sitt uppdrag gentemot bina.

Den teoretiska biten är avrundad, nu ska nio kurstillfällen i naturskyddsföreningens lokal byggas på med praktik.

– Om man nu inte sysslat med det här överhuvudtaget tidigare är det väldigt mycket att lära, många begrepp, så det låter svårt när man ska förklarar det teoretiskt, men pusselbitarna brukar falla på plats under den praktiska delen av kursen som är förlagd till föreningens bigård i Stora Aby med start på tisdag.

Dan Törnblom konstaterar att det är glädjande att intresset för biodling ökat de senaste åren, med drygt 30 procent till dagens 13 000 biodlare.

– Sedan har ju varje biodlare ett antal samhällen, ett till flera hundra. Det roliga är att det är fler kvinnor och även fler yngre människor som börjar, annars är det ju mest gamla stötar som jag, tillägger han och skrattar.

Vad tror du det beror på, att intresset ökat?

– Jag tror det har stor betydelse att man får allt mer kunskap om pollinerande insekters betydelse för vår livsmedelsproduktion och för växterna överhuvudtaget. Folk vill gärna bidra på olika sätt, och så får man upp intresset för biodling. Att man kan stötta naturen på så sätt. Samtidigt som det är en väldigt intressant och rolig hobby, säger Dan Törnblom, som varit biodlare sedan 1970-talet och gärna inspirerar andra.

– I år tycks det som om alla tio kursdeltagare tänker skaffa bin. Vi inom föreningen blir deras mentorer, så de har alltid någon att rådgöra med och så kan de följa de olika årstiderna, vilka saker som görs vid vilken tid, genom att vara med på träffarna i Aby. Man lär sig alltid något nytt.

Charlotte Madestam
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!