– Vad beträffar äldreboendesatsningen var alla partier överens om att bygga – det var bara vem som skulle göra det som skiljde oss åt, säger kommunalrådet Lars Rosander, toppnamn i Centerpartiet som i enighet med Socialdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade för att Riksbyggen skulle gå in som en part och en ekonomisk förening bildas för att ta över anläggningarna.

Ett beslut som Åke Nilsson, KD fortfarande inte kan ställa sig bakom.

– Vi hade hellre sett att vi med koncernens samlade kompetens och visst tillskott av nödvändiga personella resurser haft projektet helt inom kommunkoncernens ansvar och ledning. Vi är övertygade om att byggnation hade varit igång nu om så hade skett.

Om tre dagar är det val igen. Lars Rosander är ödmjuk i kampen med Socialdemokraternas kommunalrådskandidat Tomas Söreling.

– Jag sitter gärna en period till, det känns inspirerande. Men det är ju väljarna som avgör, säger Rosander.

– Vi går för att ta majoriteten på något sätt, kontrar Söreling. Det är dags att ta tillbaka positionen vi hade för åtta år sedan.

I Hultsfreds kommun lyfts annars samarbetet över partigränserna fram som både en enorm tillgång och något unikt.

– Det har fungerat jättebra, säger Carina Erlandsson i Miljöpartiet som styr kommunen tillsammans med Alliansen. Lars Rosander är lugn och bra, han håller ihop alla och hjälper till att hålla en öppen dialog. Vi diskuterar, kompromissar och kommer fram till en lösning som de allra flesta ställer sig bakom. Det finns också ett unikt samarbete mellan politiker och tjänstemän, det sammantaget gör att Hultsfreds kommun mår bra nu.

– Det viktiga är egentligen inte varifrån förslagen kommer, utan att de kommer fram och förverkligas, tillägger Tomas Söreling som förstått att andra kommunpolitiker lyfter på ögonbrynen och frågar sig hur man kan ha så bra samarbete. Det är signifikativt för Hultsfreds kommun.

Då har man en annan svårare nöt att knäcka – det låga valdeltagandet. Förra gången 2014 röstade bara 80,74 procent. Det var sämst i länet.

– Det är sorgligt att det finns så många soffliggare, säger Sverigedemokraternas John Hoffbrink som hoppas fler ska gå till valurnorna i år.