Läget är allvarligt efter den långvariga torkan och de många bränderna i skog och mark. Nu inrättar LRF en särskild telefonlinje där medlemmar kan få stöd och råd. Linjen bemannas av personal med lokal förankring och kunskap om läget i regionen.

– Många har ringt under sommaren med funderingar och bekymmer och vi har förstått att behovet av att ha någonstans man kan vända sig är stort, säger Anne-Catrin Carlsson på LRF:s kontor i Växjö. Hon har idag jour på den nya stödlinjen där man gjort en sammanställning av de mest aktuella frågorna för att kunna ge korrekta svar.

–Vi rekommenderar den som ska ut i markerna att ha med sig extra brandsläckare och att försöka ha stora vattenbehållare beredda, berättar hon vidare.

Artikelbild

Får vi mat snart?

Den regionala förankringen och kunskapen är viktig. Man ska kunna känna sig förstådd när man ringer. Verkligheten lokalt ser trots allt olika ut beroende på var man befinner sig. Man måste kunna utbyta erfarenheter och få luft för sina funderingar. Full tystnadsplikt råder vid samtalen, något som också är en viktig faktor för att man ska kunna säga just det man vill.

LRF-sektionerna har också vid ett 25-tal tillfällen samlat medlemmar vid luncher eller kvällsfika för att ge dem möjlighet att diskutera med representanter för mejerier, slakt, banker och länsstyrelserna.

Torkan och hettan orsakar problem med skördar av spannmål, oljeväxter och andra grödor över hela landet. Om den mängd grovfoder man fått in inte räcker till för det antal djur man har, blir det tal om slakt.