Mindfulness blir allt mer accepterat

Mindfulbaserad kognitiv terapi, MBCT i grupp finns rekommenderad i socialstyrelsens nationella riktlinjer. Nu börjar också allt fler läkare ta hjälp och remittera till sådana som Eivor Johansson på Ejagården.

24 juli 2018 10:00

– Läkare börjar inse att det är bra, så behandlingsformen är betydligt mer vanlig i dag än för typ fem år sedan, säger Jan Lundberg, läkare på företagshälsovården i Hultsfred.

Det finns mycket forskning i dag som visar på bra resultat både mot stress, ångest, depressioner och värkproblematik. Forskning som visar att höga nivåer av upplevelsemässigt undvikande är förknippat med ångestdiagnoser, överdriven oro, depression, nedsatt prestationsförmåga och missbruk för att nämna några.

– Det är inte närvaron av ångest och oro som är det ursprungliga problemet, problemet blir när man försöker undvika det som skapar ångest eller gör allt för att bli av med det som skapar ångest och oro. Som exempel att arbeta ännu hårdare och mera, säger Eivor Johansson, kognitiv beteendevetare, KBT psykosyntesterapeut med steg ett och två-utbildning i mindfulness.

Eivor Johansson berättar att i MBCT finns färdigheter som gör att man kan handskas effektivt med orostankar, svåra känslor och smärta så att de påverkar oss mindre. Det ger i sin tur ett handlingsutrymme till att göra mer kloka medvetna val.

– Jag har många exempel på vad som händer när klienter vågar stanna och se sin egen hårdhet och självkritik och vad som sedan händer när de blir vänligare till sig själva och därmed vågar ta nya kreativa och tydliga beslut, säger hon.

Jan Lundberg jobbar nära Eivor Johansson, som driver Ejagården i vidunderlig miljö i Dalsebo, strax utanför Vena. Hennes klienter brukar säga det att bara miljön i sig är läkande.

– Vi behöver nya behandlingsformer för allt passar inte alla, säger Jan Lundberg, som remitterar patienter till Ejagården. Jag har bra erfarenhet av att det fungerar, här kommer man åt depressionen i ett tidigt skede.

Det är inte ovanligt att patienter som haft depression insjuknar flera gånger, så MBCT är förebyggande för återkommande depressioner.

– Behandlingen inriktas på att förstå och möta sitt sätt att se på negativa tankar, känslor och kroppsförnimmelse som bidrar till återfall av depression, förklarar Eivor Johansson. MBCT och medkänsla hjälper helt enkelt personer att få en förståelse till sina negativa tankar, känslor och kroppsförnimmelser. Medkänsla och vänlighet är en av grundstenarna. Självkritik och dömande tankar om sig själv, att inte vara tillräcklig, ger alltid en stressreaktion i kroppen. Att börja bli vänlig mot sig själv och sin kropp ger lugn och tillträde till omsorgssystemet och återhämtning.

Skulle du som läkare säga att den här behandlingsformen är accepterad inom vården?

– Det är tyvärr så att förebyggande arbete ofta glöms bort i vården, säger Jan Lundberg. Tidiga insatser också. På något sätt reagerar man för sent, det är ett grundläggande fel i vården. Vården är styrd av att patienten är riktigt sjuk, innan dess är det svårt att få hjälp. Särskilt med den här typen av besvär – som en del inte kan, inte vill eller inte hinner förstå.

Eivor Johansson menar att ångest och oro ofta förväxlas. Många sjukskrivna möts av reaktionen "att det går att ta sig i kragen".

– Har man inte blivit knäckt innan, så blir man det då. Sjukvården har svårt att stödja kroppens egen självläkning, cellerna vill läka om man får den hjälp och vänlighet som behövs. Därför gör det mig glad att veta att sjukvården i Skåne framför allt, men också i Göteborg och Stockholm jobbar allt närmare psykiatrin.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Charlotte Madestam