Kommunstyrelsens arbetsutskott vill se en massiv marknadsföringskampanj av området. Till stor glädje för oppositionsrådet Tomas Söreling, som tidigare varit rejält i luven på majoriteten för att få till mer pengar till marknadsföring av området.

– Men nu känns det riktigt bra, säger han.

Vid senaste sammanträdet presenterade konsulten Joakim Ljunggren en delrapport om sitt arbete. Så här långt har han bland annat tittat på vilka möjligheter som finns på området.

Till exempel handlar det om den geografiska placeringen och möjligheterna till transporter. Hultsfred är välförsett med transportföretag, och med fyra och en halv timmes körning med lastbil når man alla tre storstäderna, och närmare 6,5 miljoner invånare enligt konsultrapporten.

– Konsulten har tittat både på traditionell tillverkningsindustri och på e-handelsföretag som utvecklingsmöjligheter på området, säger Tomas Söreling.

– Även HKIAB är redo att ta sitt ansvar på Vartaområdet, säger Åke Nilsson (KD) som är förste vice ordförande i kommunstyrelsen och Industribolaget. Vi kan tänka oss att bygga ett industrihotell, där man antingen kan hyra in sig, eller köpa loss lokaler, ungefär som en bostadsrätt.

En lång rad lokala företag har varit involverade i framtagandet av den här rapporten, och man planerar också för ett nära samarbete med Borgkronas satsning på ett nytt handelsområde på granntomten.

– Där kan vi ge varandra draghjälp, säger Åke Nilsson.