Enligt det ursprungliga förslaget skulle den planerade nya förskolan i Södra Ekeberg få plats för hela 250 barn.

– Men så stora förskolor är väldigt ovanliga, har det visat sig, säger Rosander. Så i stället vill nu Barn- och utbildningsnämnden minska på antalet platser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände den här prutningen, och räknar med att man ändå ska kunna bygga bort kön till förskolan genom den här 100-miljonerssatsningen.

Samtidigt som kön byggs bort, planerar man också att kunna stänga vissa avdelningar på andra förskolor runt om i Hultsfred, bland annat i Stålhagen och på Oredan. Lokalerna där är kanske inte helt optimala för verksamheten.

– Vi kommer att ta upp en diskussion med Barn- och utbildningsnämnden om en översyn av lokalerna, säger Rosander. Vilka som behöver renoveras och vilka som vi inte behöver ha kvar.

Den nya förskolan är som sagt en satsning på 100 miljoner kronor. Men då ingår förstås vägbyggen, vatten- och avloppsledningar och annat som behövs för att det ska bli en fungerande anläggning.

Egentligen var det meningen att bygget skulle ha börjat redan nu i höst, men av olika anledningar har det blivit förskjutet.

– Men vi bygger ju för 30-40 år framöver i tiden och då måste det bli bra, säger Rosander. Men det dröjer kanske ett och ett halvt år till innan den är klar.

Men, med dimensioneringen klar, kan arkitekterna börja jobba.