Men några större förändringar blev det inte när ledamöter och ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott skulle utses.

Den mest markanta är att nye oppositionsrådet Tomas Söreling går in i stället för företrädaren Rosie Folkesson som trappat ner på sitt politiska engagemang.

Ordförande i arbetsutskottet blir förstås Lars Rosander. Förste vice ordförande är Åke Nilsson (KD) och andre vice blir Tomas Söreling (S). I arbetsutskottet ingår också Åke Bergh (M) och Nermina Mizinovic (S).

På reservbänken sitter Per-Inge Pettersson (C), Ronny Olsson (C), Marianne Wifell Waters (M) samt Lena Hasting och Tommy Rälg (S).