Kommunen har två helt nya avdelningar som inte kunnat öppnas, på grund av personalbrist.

– Det är en avdelning i Virserum och en avdelning i Hultsfred, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Just nu är det 166 barn som väntar på en plats före fösta januari. Och 92 har väntat längre än fyra månader.

Barn- och utbildningsnämnden har dessutom ett viteshot hängande över sig från Skolinspektionen, och jobbar med att ta fram ett förslag på hur man ska hitta lösningar.

– Den långsiktiga lösningen som vi tror på är förskollärarutbildningen på Campus Hultsfred som startar nu i höst, säger Martin Snickars.

Men det tar tre och ett halvt år innan studenterna är klara där, och under tiden måste det till andra lösningar för att klara kraven.

Ett exempel är att barn- och utbildningsnämnden rivit upp sitt gamla beslut från 2013 om att bara anställa utbildade förskollärare. Nu är det aktuellt att återinföra barnskötare igen, sedan några veckor tillbaka.

Ja man tar till och med ett steg längre, och tittar på om annan personal kan ta över vissa uppgifter för att frigöra tid för förskollärarna som i stället får ägna mer tid åt undervisning.

– De kan avlastas med saker som att servera mat och liknande, säger Martin Snickars.

Den uppdaterade läroplanen som börjar gälla i sommar ger en tydlig uppdelning av arbetsuppgifterna och vad som väntas av personalen. En förändring är att förskolechefen i framtiden får titeln rektor, en annan att undervisningen betonas mer och ska skötas av utbildade förskollärare.