– 100 miljoner är egentligen bara en uppskattning som gjordes för några år sedan, säger barn- och utbildningschefen Martin Snickars.

Trots osäkerheten kring ekonomin gav kommunstyrelsens arbetsutskott klartecken att dra igång projekteringen av den nya förskolan för att ta fram ett underlag för upphandlingen av bygget. Därmed tar projektet ett stort steg framåt.

Ritningarna är så gott som klara, även om Martin Snickars räknar med att det kan åtskilliga förändringar och justeringar framöver.

Artikelbild

| Situationplanen för den nya förskolan.

När sedan projekteringen är klar, kommer anbudsförfarandet att dras igång och egentligen är det först då man får en riktigt klar bild av vad bygget kommer att kosta.

Men så här långt är i alla fall 100 miljoner kronor avsatta i budgeten för bygget. Själva förskolan beräknas till 78 miljoner, plus eventuell merkostnad för att bygga enligt miljöstandard silver och med basta-certifierat material. I alla fall så långt som det är ekonomiskt försvarbart.

Till de 78 miljonerna kommer sedan kostnader för vägbyggen, va- och elledningar som måste till. Det är ju ett orört skogsparti som ska bebyggas.

Dessutom krävs en hel del lekutrustning och satsningar på barnens utemiljö. Bara den biten beräknas kosta fem miljoner kronor.

Om alla pusselbitar faller på plats, är målsättningen att arbetet ska komma i gång redan i höst. I varje fall med vägar och andra förberedelser.

– Målet är att bygget ska vara klart till våren 2021, säger Martin Snickars.

Som planen ligger i dag blir den nya förskolan på 2 600 kvadratmeter, mestadels i ett plan men med personalutrymmen och annat en trappa upp.

I teorin blir det då plats för 204 barn, men i själva verket räknar man inte med fler än 190 platser. Vilket inte riktigt täcker dagens behov utan man räknar med att behålla några av de gamla förskolorna också.

Bland annat räknar barn- och utbildningsnämnden med att kunna banta antalet avdelningar på Stålhagens förskola, och om det går vill man avveckla Oredans förskola.

Men det blir som sagt bara om det låter sig göras. Om dagens behov av platser kvarstår blir det svårt. Inte minst som man redan nu fått kritik från Skolinspektionen för att köerna är för långa. Nämnden har ett föreläggande hängande över sig.

– De säger att det är kommunens ansvar att ordna platser, säger Martin Snickars, och vi gör vad vi kan. Men än så länge är det dock inget viteshot.