Tredje gången gillt, skulle man kunna säga. Vid två tidigare förhandlingar har oppositionen med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet återremitterat majoritetens förslag till barn- och utbildningschef Martin Snickars för nya förhandlingar om hur mycket Prolympia AB ska betala för skolskjutsarna nästa läsår.

– Det kan tyckas som småsummor vi bråkar om, men det är en principiellt viktig fråga, säger Micke Lång, andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Egentligen vill vi bara följa lagen, som säger att kommunen inte behöver betala skolskjuts för elever som går på en friskola.

– Men, vi är tvungna att ta ansvar så vår ambition har hela tiden varit att låta skattebetalarna betala så lite som möjlig. Och Prolympia så mycket som möjligt.

Innevarande läsår har Prolympia betalat 9 000 kronor per elev, en summa som oppositionen fick upp med 2 000 kronor per elev och läsår vid senaste mötet.

– Det är vi glada för, säger Micke Lång.

Beräkningar visar att det rör sig om 30 elever i upptagningsområdet läsåret 2019/2020, vilket betyder att friskolans kostnad blir 330 000 kronor och kommunens 310 000 kronor.

Enligt överenskommelsen ska Prolympia anpassa skolskjutstiderna till de kommunala skolskjutsarna så inte extra turer uppstår och ger onödiga kostnader.

– Pengarna finns inte i budget, utan det förslag vi går till fullmäktige med är att skjuta till 310 000 kronor till skolskjutskontot, säger ordförande Pär Edgren (M) som hela tiden hävdat att alla elever ska likställas, och därför har rätt till skolskjuts, oavsett om de går på en friskola eller en kommunal.

– Majoriteten ser det som en bra överenskommelse med Prolympia, vi hade dock gärna sett att vi kunnat teckna ett femårigt avtal för att slippa ha frågan på bordet varje år. Men det fick vi inget gehör för hos oppositionen.

Rune Tedfors, ordförande i Prolympia AB, är också nöjd.

– Självklart hade jag hellre sett att vi legat kvar på årets nivå 9 000 kronor per elev, men nu landar det ändå på en acceptabel nivå som vi reder.

Så det fanns inget tvivel, utan att ni skulle godkänna kommunens förslag?

– För oss är det viktigaste att skapa en trygghet för elever och föräldrar och hela den här förhandlingen har dragit ut på tiden, så vi ville bara få det i hamn, även om det kostar oss lite mer, för att undvika mer oro.