Men styrelsens beslut att stänga ner verksamheten under byggtiden har delat klubben i två läger.

En förprojektering av projektet är gjord och den berättar om en totalrenovering av stallet, som är utdömt ur flera olika synpunkter. Men nu blir det alltså helt och hållet ombyggt,renoverat och anpassat efter moderna tiders arbetsmiljökrav och djurskyddskrav.

Vid ombudgeteringen, som klubbades i kommunfullmäktige på måndagskvällen, avsatte kommunen upp till fyra miljoner kronor för den här renoveringen, och projektet kommer inom kort att gå ut på en upphandling.

Artikelbild

| Ridklubbens stall vid Kristineberg ska totalrenoveras. Kommunen har avsatt fyra miljoner kronor för ändamålet.

– Vi hoppas det går att genomföra ombyggnaden i höst, säger oppositionsrådet Tomas Söreling.

Efter en omröstning på ett medlemsmöte har Styrelsen för ridklubben har tagit beslut om att pausa verksamheten under tiden som ombyggnaden pågår.

Ett beslut som delat klubben i två läger.

Vilket blev extra tydligt vid allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktiges sammanträde, där en företrädare för allmänheten riktade skarp kritik mot stängningen och betonade hur viktig den här verksamheten är.

Kommunalrådet Lars Rosander svarade, han berättade om satsningen på ombyggnaden, men verksamheten är en fråga för ridklubben, sa han.

Ridklubbens styrelse ser det här som ett gyllene tillfälle att göra en riktig omstart av verksamheten, och därför tagit beslutet om att pausa ridverksamheten under tiden.

– Jag kan förstå om många är besvikna, säger klubbens ordförande Annika Fransson, för många är det en stor del av livet att kunna gå till ridklubben och umgås med hästarna och varandra. Men jag hoppas att de har förståelse och att de kommer tillbaka när vi kör igång igen.

Men även om nu ridverksamheten tar timeout under byggtiden, tittar styrelsen ändå på möjligheterna att kunna behålla handikappridningen, som är ett viktigt inslag i verksamheten.

– Det är svårare för de funktionshindrade att hitta någonstans att rida, säger Annika Fransson och därför vill vi fortsätta med det. Jag hoppas att vi kan behålla vår handikapphäst.

Ridklubben kommer också att köra vidare med en hel del andra aktiviteter under tiden, för att hålla igång det hela. Och tävlingsverksamheten kommer förstås att fortsätta, flera stora tävlingar är inplanerade framöver.