– Det är en gammal dröm som blir verklighet, säger Roland S Johnsson, ordförande i ortens hembygdsförening.

Redan för fem, sex år sedan började föreningen fundera på att ordna ett SM, och nu är det dags. I slutet på september kommer traktorerna att mullra på åkrarna utanför samhället.

Men för att ro det här evenemanget i land, vänder sig nu Målilla-Gårdveda Hembygdsförening till Hultsfreds kommun med en ansökan om ett bidrag på 150 000 kronor. I utbyte erbjuder föreningen väl synliga reklamplatser i arenan. Dessutom erbjuds kommunen mittuppslaget i programbladet.

SM-tävlingarna i plöjning är inget litet arrangemang, det kräver ett hundratal funktionärer och vid fjolårets tävlingar var det 54 deltagare som ställde upp.