Med en motion till kommunfullmäktige vill partiet att spaden sätts i jorden.

– Det går naturligtvis att cykla även i dag, även om det förenat med stor fara på grund av den tunga trafiken på väg 129, säger Tommy Rälg, ordförande i S-föreningen och en av dem som undertecknat motionen.

Motionärerna anser att en sådan här gång- och cykelväg skulle vara en stor insats för både miljön och folkhälsan. Den skulle också knyta ihop de båda samhällena på ett nytt sätt.

Idén till den här vägen är dock inte ny, den har poppat upp lite nu och då i olika sammanhang, men så här långt har det inte hänt något. Många som bor i Silverdalen vill kunna cykla till jobbet i Hultsfred.

Motionärerna pekar också på att det pågår ett arbete med att få till en cykelväg genom Silverdalen, nu kan det vara läge att ta det hela ett steg längre, tycker de. Genom att bygga hela vägen till Hultsfred.

Med sin motion vill de nu att kommunen trycker på hos Trafikverket så att gång- och cykelvägen blir verklighet.