Så har reglerna för biodling ändrats

Bina håller sig inte alltid inom sockengränserna. Nu anpassar sig regelverket därefter och ser mer till binas verklighet.

18 mars 2019 09:30

Tillsammans producerade bikuporna inom i Vena-Hultsfreds biodlarförening över fyra ton honung förra året.

– Ett dåligt år på grund av torkan då det brukar ligga på åtta ton, säger ordföranden Brita Carlsson.

De flesta i föreningen har mellan ett och sex samhällen, säger kassör Mats Tufvesson, men säger att ett par av medlemmarna har ett 100-tal samhällen.

Venaträffen som ägde rum i söndags är en årlig och mångårig träff där medlemmarna träffas men då man även bjuder in grannföreningarna.

En av deltagarna var Gösta Svensson som skaffade sin första bikupa när han var 17 år och sålunda firar 60 år som biodlare.

– Mjölnaren i Haddarp övertalade mig fast jag inte var intresserad. På den tiden var bina aggressiva. Man fick ta mycket stryk, säger han.

I söndags var tanken att utbildningsansvarige Lennart Johansson, Tranås, skulle ha medverkat men det fick styras om i sista stund på grund av sjukdom. I stället fick Torbjörn Engelkes, vice ordförande, desto mer tid att berätta om bitillsynen och nya regler från januari i år.

Förr fick man inte flytta bina över sockengränserna utan att kontakta en tillsyningsman, som är lite av länsstyrelsens förlängda arm och bland annat besiktigar samhällen, så de är fria från sjukdomar.

– Bin kan flyga upp till en halvmil. Nu är det nya och enklare regler och man får flytta inom skyddszoner. Skyddszoner är mer kopplat till verkligheten och inte församlingsgränser. Är bina sjuka får man inte flytta dem, summerar han.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Ivonne Svahn